Clicks23
vi.news

Lille: Nhà nguyện của Saint Joseph sẽ bị dỡ bỏ

Một tòa án hành chính của Pháp hôm 4/1 đã từ chối xếp hạng nhà nguyện Saint-Joseph ở Lille là di tích lịch sử.

Do đó, nhà thờ sẽ bị phá bỏ và nhường chỗ cho các trường kỹ thuật của Đại học Công giáo Lille.

SputnikNews.com (ngày 4 tháng 1) viết rằng Alexandra Sobczak, chủ tịch hiệp hội Urgences Patrimoine, đã tuyên bố rằng bà sẽ không đưa vụ việc lên Hội đồng Nhà nước, vì "thời gian của thủ tục và chi phí tài chính của nó". Công việc phá dỡ nhà nguyện bắt đầu vài giờ sau quyết định của tòa án.

#newsPpahhqgeyf