Clicks101

ze Smoleńska: "Do wraku nie można było podejść, jest to miejsce bardzo strzeżone, strefa zamknięta"

biniobill