Clicks20
vi.news

Sau Đức, Ý: Giáo hội Ireland bắt đầu Thượng hội đồng Quốc gia

Hội đồng Giám mục địa phương đang lên kế hoạch cho một Thượng hội đồng quốc gia cho Giáo hội ở Ireland “trong tương lai gần,” TheTablet.co.uk đưa tin (ngày 1 tháng 3).

Một tiểu ban gồm sáu giám mục đang thực hiện sáng kiến này. Họ đã gặp gỡ với người theo chủ nghĩa đồng tính, Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Các sáng kiến tương tự ở Đức và Ý đang thúc đẩy nữ chấp sự, linh mục đã kết hôn, rước lễ theo đạo Tin lành, đồng tính luyến ái và ngoại tình.

Hình ảnh: © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsJgmxxlxuwf