Clicks1.1K
Radek33
1

Modlitwy do Świętej Marii Magdaleny

Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny.
Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która
wszystkich zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną
miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa.
Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie
przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad
zabłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź
ich do stóp Jezusa, gdzie we łzach skruchy wyznają swoje winy i
zostaną oczyszczeni. Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem, prowadź
nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy dźwigając nasz własny
krzyż, pamiętali o Krwi Pana która najpierw została za nas wylana.
Święta Mario witająca Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak
Uczniów którzy zwątpili i chroń od przywiązywania zbędnej wagi do
spraw tego świata. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i
celem naszego życia tak jak był celem Twojego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚW. MARII MAGDALENY

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prosby tych, którym patronujesz,

zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego

a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie,

abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu

po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

+++

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości,

spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego

i oglądali Go w Twojej chwale. Amen


Litanie do Św. Marii Magdaleny
1.
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno
Rodząca się na nowo dla łaski - módl się za nami
Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela
Olśniona miłosierdziem Jezusa
Zachwycona nauką Mistrza
Namaszczająca Jezusa miłością
Stojąca pod Krzyżem
Wspierająca Matkę Bolesną
Umacniająca wątpiących
Witająca Zmartwychwstałego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

* * *
2.
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
O Jezu, który przyszedłeś na świat dla zbawienia grzeszników, zmiłuj się nad nami.
O Jezu, który nawróciłeś do siebie grzeszna Marie Magdalenę
O Jezu, który zraniłeś serce Marii Magdaleny żalem i miłością
O Jezu, który dopuściłeś Marię Magdalenę do swoich nóg w domu Szymona
O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie obmyć swe nogi łzami i włosami
O Jezu, który przyjąłeś od Magdaleny namaszczenie przed śmiercią
O Jezu, który broniłeś Magdalenę przed zarzutami faryzeusza
O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie wszystkie jej grzechy
O Jezu, który natchnąłeś Magdalenę do pilnego słuchania Twych nauk
O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie być uczestniczką przy Swej Męce
O Jezu, który pierwszą Magdalenę przywiodłeś do Swego Grobu
O Jezu, który ukazałeś się Magdalenie po swym Zmartwychwstaniu
O Jezu, który przy Grobie dałeś się poznać Magdalenie słowem: Mario
O Jezu, który błogosławiłeś Magdalenę przed odejściem do nieba
O Jezu, który zapaliłeś Magdalenę gorliwością szerzenia Ewangelii
O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę mocą czynienia cudów
O Jezu, który przywiodłeś Magdalenę do zamiłowania pustyni
O Jezu, który przyjąłeś srogą pokutę Magdaleny
O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie grzechy młodości
O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę pociechą duszy
O Jezu, który przyjąłeś do swej chwały pokutującą Magdalenę
O Jezu, który dałeś Magdalenę za wzór dla pokutujących
O Jezu, który rozsławiłeś po świecie imię Magdaleny
O Jezu, który dałeś Magdalenę grzesznikom za patronkę
O Jezu, który otworzyłeś Swe Najświętsze Serce dla wszystkich grzeszników
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Maria Magdalena obrała najlepszą cząstkę.
Której na wieki nie będzie pozbawiona.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, niech nas wspomaga przed Tobą wstawiennictwo św. Marii Magdaleny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

* * *
3.
Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, Jedyny Boże...
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno..
Rodząca się na nowo dla łaski Bożej ....
Patronko pokutujących grzeszników ....
Niewiasto ewangeliczna ...
Niewiasto żyjąca miłością wdzięczności za uzdrowienie z niemocy..
Uczennico Chrystusa Pana, porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela ....
Uczennico zawsze gotowa spełniać Boże polecenia ...
Niewiasto pełna szczerych uczuć i gotowa do wszelkich poświęceń ...
Wierna niewiasto, umacniająca wątpiących .....
Apostołko Apostołów, zachwycona nauką Mistrza ...
Duszo oddana kontemplowaniu i przeżywaniu Bożej obecności ..
Nauczycielko prostoty i ofiarności w obliczu Boga ...
Uprzywilejowany świadku zmartwychwstania ...
Zwiastunko wielkanocnej radości ....
Któraś bezgranicznie Bogu zaufała...
Któraś została uwolniona przez Chrystusa z opętania przez złego ducha...
Któraś umiłowała życie na pustyni srogo pokutując....
Któraś z wdzięczności do Chrystusa-wyzwoliciela poszła za Nim bez wahania i podziału serca...
Któraś wyróżniała się towarzysząc Panu w Jego wędrówkach ...
Któraś najtroskliwiej odgrywała rolę przewodnią w świecie niewiast ...
Któraś nie odstępowała Jezusa podczas Jego świętej Męki...
Któraś za Nauczycielem dotarła aż na Golgotę ...
Któraś stojąc wytrwale pod Krzyżem wspierała Matkę Bolesną ....
Któraś wraz z innymi zdejmowała Najświętsze Ciało Jezusa z krzyża...
Któraś pospieszyła pierwsza z posługą w niedzielny poranek do grobu Chrystusa...
Któraś oczekiwała ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa...
Któraś nazwała Jezusa swoim Mistrzem i Panem...
Któraś zasłużyła jako pierwsza widzieć chwalebnego Chrystusa ...
Któraś odsłoniła głębię i niepodzielność swojej miłości Boga ...
Któraś oznajmiła Apostołom tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa...
Któraś zasłużyła widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba...
Któraś gorliwie głosiła ewangelię Chrystusa
Któraś towarzyszyła świętemu Janowi do Efezu i stamtąd odeszła do nieba ...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

"Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła."

P: Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

* * *

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prosby tych, którym patronujesz,
zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego
a jeśli są agodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie,
abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu
po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

* * *

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości,
spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Amen

* * *

Nowenna do św.Marii Magdaleny:
DZIEŃ PIERWSZY

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
(Ef 1, 3-6)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, którą Bóg wybrał przed wiekami, bądź nam Przewodniczką na drodze ku Niemu, byśmy mogli stawać się prawdziwymi synami i córkami Przedwiecznego.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ DRUGI

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz ? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
(Rz 8, 35-39)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która objawiasz nam niezmiennie potęgę miłości silniejszej niż grzech i mocniejszej niż śmierć, Ty, która umiłowałaś, bo uwierzyłaś, i wierzyłaś, gdyż miłowałaś, naucz nas wiary miłującej i miłości pełnej zawierzenia.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
(1 Kor 13, 4-6)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która dotarłaś do miłości prawdziwej, miłości jedynej, tak bardzo osobistej i tak dostępnej każdemu, miłości objawionej w Chrystusie, Ty, która przyjęłaś tę miłość i nią żyłaś, naucz nas bycia darem dla innych, a przede wszystkim dla Boga samego.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY

Z Ewangelii według św. Łukasza.

[Jezus] wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
(Łk 8, 1-3)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, uczennico wierna, Ty, która podążałaś za Mistrzem w postawie służby i dziękczynienia za wyzwolenie z mocy zła, która uczysz odpowiadać na miłość w zwyczajności życia, naucz nas rozpoznawać oblicze miłującego Jezusa w naszej codziennej pracy i służbie.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY

Z Ewangelii według św. Jana.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19, 25-27)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wierna aż po krzyż, milcząca, lecz obecna, Ty, która uczysz, że obecność znaczy więcej niż słowa, prowadź nas w naszych codziennych modlitwach, w naszej obecności przed Nauczycielem i naucz nas trwania pod Jego krzyżem.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY

Z Ewangelii według św. Łukasza.

W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
(Łk 24, 1-11)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, Apostołko Apostołów, pierwsza zwiastunko zmartwychwstania, Ty, która biegłaś do grobu, by usłyszeć i spotkać Pana, wspieraj nas, aby dzięki świadectwu naszego życia ludzie dostrzegali prawdę o Zmartwychwstałym, który żyje wśród nas.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY

Z Ewangelii według św. Jana

Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go po-łożyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!
(J 20, 11-16)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, której objawił się Zmartwychwstały Pan, Ty, która szukałaś Go i spotkałaś, umacniaj nasze kroki na drodze codziennej odpowiedzi
na głos Tego, który nas wezwał po imieniu i powołał do życia w wierze.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY

Z Ewangelii według św. Jana

Jezus [rzekł do Marii Magdaleny]: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi po-wiedział».
(J 20, 17-18)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, posłana przez Zmartwychwstałego z orędziem paschalnej nowiny do Kościoła w Wieczerniku, Ty, która okazałaś odwagę, gdy innym jej brakowało, przymnażaj nam odwagi w dawaniu świadectwa Panu wobec spotykanych ludzi.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Z Ewangelii według św. Marka.

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym z Jego otoczenia, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.
(Mk 16, 9-11)

O: Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wzmacniająca naszą wiarę, że Jezus zmartwychwstał i żyje, Ty, która jesteś przewodniczką na drogach zagubionych ludzi, wspieraj nas w naszych poczynaniach, aby świat uwierzył i poznał, że jest Miłość, że jest Życie, że jest Bóg.

W: Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...


******************************************************

Pieśni o Św. Marii Magdalenie

Na wszystkich portretach płacze
i długie malują jej włosy.
Patronko ognia, który w nas płonie,
głodu, któremu nigdy nie dosyć.
Gwiazdo naszych codziennych powrotów,
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
bo jest dobroć silniejsza nad wszystko.
Bo jest miłość aż taka ogromna,
bo jest ręka aż tak miłosierna,
i każdego przygarnąć gotowa,
dobroć Ojca naszego niezmierna.
Trzeba tylko zapłakać gorąco,
i szukać tak niestrudzenie.
I do nas rankiem przyjdzie ogrodnik,
radość nam niosąc jak Magdalenie.
Gwiazdo naszych codziennych powrotów,
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
bo jest dobroć silniejsza nad wszystko.
Bo jest miłość aż taka ogromna,
bo jest ręka aż tak miłosierna,
i każdego przygarnąć gotowa,
dobroć Ojca naszego niezmierna.

* * *

Maria Magdalena w świecie się kochała,
grzesznicą, wszetecznicą przez długi czas trwała.
Żyła w ten czas na świecie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus, Syn Boży w judzkiej ziemi chodził.
Z trafunku szła w bożnicę słuchać słowa Jego,
a Pan uczył pokory, przystała do Niego.
I tak świat porzuciwszy, wszystkie marne stroje,
łańcychy i manele, kosztowne pokoje.
Radek33
Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny.
Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która
wszystkich zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną
miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa.
Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie
przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad
zabłąkanymi, uwikłanymi …
More
Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny.
Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która
wszystkich zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną
miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa.
Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie
przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad
zabłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź
ich do stóp Jezusa, gdzie we łzach skruchy wyznają swoje winy i
zostaną oczyszczeni. Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem, prowadź
nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy dźwigając nasz własny
krzyż, pamiętali o Krwi Pana która najpierw została za nas wylana.
Święta Mario witająca Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak
Uczniów którzy zwątpili i chroń od przywiązywania zbędnej wagi do
spraw tego świata. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i
celem naszego życia tak jak był celem Twojego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.