Clicks43
vi.news

Linh mục Đức đề xuất tiểu thuyết đồng tính cho giới trẻ

Cha Norbert Happe, linh mục giáo xứ Beelen, giáo phận Münster, Đức, đã trao cho thư viện Công giáo của giáo xứ hai cuốn tiểu thuyết tuyên truyền đồng tính, và hứa sẽ cung cấp thêm, viết Die-Glocke.de (14 tháng 8).

Cuốn sách đầu tiên là "Two Boys Kissing" của người đồng tính David Levitahn, người viết về hai người đồng tính hôn nhau trong 32 giờ, 12 phút và 10 giây để thiết lập một kỷ lục thế giới mới về thời gian hôn nhau.

Thứ hai là một cuốn tiểu thuyết Đức của Becky Albertalli về hai người đồng tính trẻ, những người để cho xung quanh của họ biết rằng họ là "gay".

Có một thời kỳ khi các linh mục giới thiệu các văn phẩm khác. Hiển nhiên là đã không có bất kỳ sự trừng phạt nào từ Happe tới người giám mục này của ông.

#newsDwlughrwwc