Clicks1K

Panna Maria pláče i nad námi..

Marki
8
+++
Jovana
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
Marki
Růženec ke krvavým slzám Panny Marie

Na začátku :

" Ukřižovaný Ježíši! Padáme k t tvým nohám a obětujeme ti krvavé slzy té, které tě na na tvé bolestné cestě provázela s vnitřní účastnou láskou. Dej, ó dobrý Mistře, abychom byli pamětlivi naučení, která nám dávají krvavé slzy tvé Nejsvětější Matky, a abychom plnili tvou svatou vůli na zemi a stali se tak hodnými tě chválit a velebit po celou …More
Růženec ke krvavým slzám Panny Marie

Na začátku :

" Ukřižovaný Ježíši! Padáme k t tvým nohám a obětujeme ti krvavé slzy té, které tě na na tvé bolestné cestě provázela s vnitřní účastnou láskou. Dej, ó dobrý Mistře, abychom byli pamětlivi naučení, která nám dávají krvavé slzy tvé Nejsvětější Matky, a abychom plnili tvou svatou vůli na zemi a stali se tak hodnými tě chválit a velebit po celou věčnost.
Amen"


Místo Otče náše:

"Ó, Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi."

Místo Zdrávasů:

"Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby pro hořké slzy své Nejsvětější Matky." (Sedmkrát)

Potom třikrát:

"Ó, Ježíši , pohlédni..."

Nakonec:

"Ó, Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosíme, sjednoť své prosby s našimi, aby Ježíš, tvůj Božský Syn, na kterého se obracíme prostřednictvím tvých krvavých mateřských slz, vyslyšel naši úpěnlivou prosbu a milostmi, které vyprošujeme, nám zajistil korunu věčného života.
Tvé krvavé slzy, ó, bolestná Matko, zničí vládu pekla! Svou božskou mírností, ó, spoutaný Ježíši, uchovej svět před poblouzněním, které mu hrozí.
Amen."

"
Jovana
Panno Maria, oroduj za nás
pařez
Díky.
Marki
Fotografie je z jednoho amerického webu. Nebyl u ní popisek.
pařez
Zino, mohu-li se zeptat, prezident ve vaší "církvi" zaujímá nějaké statutární postavení, že se ho tak zastáváte? Vite, v ŘKC lze slušným způsobem vytýkat chyby i papeži - pro vás je prezident víc, než papež pro katolíky?

Marki - můžeš prosím připsat, odkud tato socha pochází a kdy k tomuto pláči došlo?
Marki
Proč má bolest nikdy nekončí,
proč se má hrozná rána nechce zahojit?
Stal ses mi zdrojem zklamání –
copak jsi potok bez vody?


Jeremiáš 15,18
Marki
„Vyřiď jim tato slova:
Dnem i nocí mi z očí kanou slzy,
nejdou zastavit.
Má panenská dcera je těžce zraněná,
bolestná rána můj lid postihla.


Jeremiáš 14,17