11:26
Bacalublin
3.4K
Kazanie ks.Krzysztofa w Verpić. Kazanie ks.Krzysztofa w Verpić w czasie pielgrzymki do Medjugorje czytelników bloga www.dzieckonmp.wordpress.comMore
Kazanie ks.Krzysztofa w Verpić.

Kazanie ks.Krzysztofa w Verpić w czasie pielgrzymki do Medjugorje czytelników bloga www.dzieckonmp.wordpress.com