3
4
1
2
Clicks1.6K
RzymskiKatolik
List polskich katolików do Ojca św. Benedykta XVI z prośbą o interpretację niejasności … List polskich katolików do Ojca św. Benedykta XVI z prośbą o interpretację niejasności niektórych sformułowań …More
List polskich katolików do Ojca św. Benedykta XVI z prośbą o interpretację niejasności …

List polskich katolików do Ojca św. Benedykta XVI z prośbą
o interpretację niejasności niektórych sformułowań w dokumentach
Soboru Watykańskiego II