24:37
henryk33
438
Niesamowity pierwszy werset Pisma Świętego (Szczegółowa analiza elementów Księgi Rodzaju 11)More
Niesamowity pierwszy werset Pisma Świętego (Szczegółowa analiza elementów Księgi Rodzaju 11)