15:22
O cnocie SPRAWIEDLIWOŚCI [cnoty kardynalne 3/4], Kazanie, Ks. Dawid Pietras; Treść kazania: pietrasdawid.pl/…rawiedliwosci-cnoty-kardynalne