Tradycja i Wiara
380

Papież heretyk automatycznie traci urząd lub błędy biskupa Schneidera. I. Zniesienie z urzędu. Koncyliaryzm (2)

Błąd nr. 2: „Herezja koncyliaryzmu”

Biskup Schneider pisze:

„[…] średniowieczni i późniejsi teologowie hipotetycznie zakładali możliwość istnienia papieża-heretyka. Ewentualne potępienie papieża przez tak zwany niedoskonały sobór biskupów w związku z popadnięciem przez niego w herezję jest jedną z postaci złagodzonego koncyliaryzmu. Heretycka teza koncyliaryzmu głosi, że sobór jest nadrzędny wobec papieża.”

Niestety i tym razem biskup z Astany miesza stwierdzenia prawdziwe, nieprawdziwe i prawdopodobne. Otóż wszyscy teologowie zakładający możliwość zniesienia papieża-heretyka z urzędu, a było ich wielu

[...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/papiez-heretyk-…