09:02
Evanjelizacia
13K
† Premenenie Pána - Ježiš chce premeniť aj Teba. Duchovné cvičenia P. Ľubomíra Stančeka nájdete tu: www.evanjelizacia.eu 6.8.2012 | Premenenie Pána | Mk 9, 2 - 10 Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba …More
† Premenenie Pána - Ježiš chce premeniť aj Teba.

Duchovné cvičenia P. Ľubomíra Stančeka nájdete tu: www.evanjelizacia.eu 6.8.2012 | Premenenie Pána | Mk 9, 2 - 10 Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho." A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych".
Photo by Tisinko - ĎAKUJEME