Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks56
vi.news

Cha Stefano Manelli bị đình chỉ ở tuổi 85 - Nhưng kháng cáo đã chặn đứng việc này

Bài viết đã cập nhật

Vào ngày 1 tháng 2, Cha Stefano Manelli, người sáng lập tu sĩ dòng Francis vô nhiễm, dường như đã bị "đỉnh chỉ" khỏi tư cách linh mục bởi Cha Salesian, Sabino Ardito, ủy viên Vatican của dòng Francis của Manelli từ năm 2015.

Tuyên bố này được đưa ra bởi VeritaCommissariamentoFFI.wordpress.com (ngày 15 tháng 10), nơi chủ yếu xuất bản những lời lăng mạ chống lại Manelli.

Sự thật: Ardito đã cố gắng đình chỉ Cha Manelli, người đã gửi đơn kháng cáo tại Segnatura apostolica, và Tu hội cho Tôn giáo dưới Hồng y Braz de Aviz đã lùi bước.

Lý do cho cuộc chiến Vatican đang diễn ra chống lại Manelli là do ông vẫn từ chối hỗ trợ Vatican trong việc nắm giữ lượng tài sản đáng kể của cộng đồng của ông.

Hình ảnh: Stefano Manelli, #newsBchoyulhjy