Clicks415
hr.news

Profesor Douglas Farrow: "Bergoglijanska Crkva" je "antikristijska" i "lažna Crkva"

Crkva pozvana da bude "sve sinodalnija", da bude "načinjena tijelom" i "utjelovljena u postojećim kulturama", je "Bergoglijanska Crkva", a ne katolička Crkva, analizira Douglas Farrow na FirstThings.com (17. listopada).

Farrow je profesor teologije i kršćanske misli na javnom sveučilištu McGill u Montrealu u Kanadi. Preobraćen u Crkvu, on je otac petero djece.

Crkva koja samoinicijativno zamjenjuje Krista, stoga je antikršćanska: "To je lažna Crkva", nastavlja Farrow. Primjećuje da ova procjena dovodi do pitanja "kako obje, istinska Crkva i lažna, mogu imati istog papu".

Slika: Douglas Farrow, #newsQnttzmhjtm