Clicks1.1K
Terezie
2

Lahore: Vláda demoluje katolickou instituci a vyvlastňuje pozemek

Mezi katolíky v Paňdžábu zavládl hněv a zmatek kvůli rozhodnutí místní vlády zbořit objekt, který byl v majetku církve – což dokazují dokumenty - a zabrat okolní pozemky. Při demolici stavby bylo zničeno několik výtisků Bible, některé předměty a svaté obrázky. Farnost svolala protestní shromáždění, které se bude konat v blízkosti zabaveného pozemku, vládní úředníci mezitím poslali policii, aby zmařila jakoukoli akci křesťanů.

Přijímací středisko „Gosha-e-Aman“, jež se nacházelo na ulici Allama Iqbal ve čtvrti Garhi Shahu a které provozovala pákistánská Charita a Charitativní sdružení z Lahore, bylo z nařízení zemské vlády zničeno. Ústav byl založen v roce 1887 a obklopovaly jej dva akry půdy v hodnotě několika miliard rupií. Uvnitř byl domov pro seniory, dívčí škola, klášter a kaple. O vlastnictví budovy a okolních pozemků se již dlouho vede soudní spor, který by měl nyní projednávat Nejvyšší soud v Lahore. Církev má sice k dispozici veškerou dokumentaci, ale celou epizodu pravděpodobně rozpoutala žena, která v minulosti hledala přístřeší v tomto církevním centru. Po nějaké době konvertovala k islámu a tvrdila, že má vlastnické právo na dvě místnosti, které tam obývala.

Zdá se, že tento případ stačil k tomu, aby motivoval vládu k zabrání celého pozemku a zničení katolické instituce. Pod dohledem vysoce postavených úředníků distriktu a za policejní ochrany buldozery ničily majetek katolíků. Této akci předcházelo nucené vystěhování několika rodin, které delší dobu bydlely v dnes již neexistující budově. Podle zástupců policie a úředníků, kteří se nacházeli na daném pozemku, nemovitost přešla „do vlastnictví paňdžábské vlády“.

P. Emmanuel Yousaf uspořádal tiskovou konferenci, které se účastnili představitelé katolické církve v Lahore. Rozhodně odsoudil tento akt a požaduje, aby vláda „vrátila pozemek jeho právoplatným majitelům“, jejichž nárok dokazují rozličné dokumenty, a poskytla odpovídající náhradu za způsobené škody.

Kněz připomněl násilí proti křesťanským komunitám v Gojre a Shantinagaru: i takové jednání, jako je demolice budovy a nucené vyvlastnění, řekl otec Emmanuel, zasévá mezi věřící bolest a nepříjemné pocity, ale zároveň se jedná o jasné znamení, že v Pákistánu není respektována náboženská svoboda ani práva křesťanů.
TULÁK
Francouzská vláda chce dohlížet nad náboženskými komunitami
Francie. Obhájci náboženské svobody v Evropě vyjádřili znepokojení nad úmyslem socialistické vlády ve Francii monitorovat náboženský extremismus v této zemi. Týká se návrhu vytvořit Národní observatorium laicity, které by mělo sledovat komunity křesťanů, židů a muslimů z hlediska eventuálního rozsévání „náboženských patologií“. …More
Francouzská vláda chce dohlížet nad náboženskými komunitami
Francie. Obhájci náboženské svobody v Evropě vyjádřili znepokojení nad úmyslem socialistické vlády ve Francii monitorovat náboženský extremismus v této zemi. Týká se návrhu vytvořit Národní observatorium laicity, které by mělo sledovat komunity křesťanů, židů a muslimů z hlediska eventuálního rozsévání „náboženských patologií“. Francouzský ministr vnitra Manuel Falls upřesnil, že na mušce této nové instituce se ocitnou radikální hnutí, včetně lefébvristů a ultraortodoxních židů. Hlásání pohledů, které budou tímto úřadem uznány za patologické, by mohlo vést dokonce k vyhoštění.
Organizace obrany lidských práv upozorňuje, že samotná myšlenka Národního observatoria laicity klade na pranýř náboženské komunity a odporuje svobodě slova. „Nelze připustit, aby monitorování extrémního jednání jednotlivců vedlo k ostrakizování a umlčování celých komunit, které nevyznávají politickou korektnost,“ řekl představitel španělské organizace HazteOir, Ignacio Arsuaga. Jako příklad uvedl nebezpečí, že katolické pohledy na téma manželství budou označeny za pokusy podněcovat k násilí. Nevedlo by to nakonec k tomu, že v tolerantní společnosti budou jedinou netolerovatelnou věcí právě katolické pohledy? – ptá se jiná aktivistka za náboženskou svobodu, Teresa Garcia-Noblejos.
Dodejme, že nemusí jít pouze o rétorickou otázku. Francouzský deník La Croix (15.12) uvedl, že francouzská vláda uvažuje o vypovězení dohody se Svatým stolcem z roku 2008 týkající se státního uznání univerzitních diplomů církevních škol. Návrh má být předložen prezidentovi právě dnes.www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Terezie