Clicks61
Peter(skala)

Pozývame na ďalší seminár Laudato si v praxi, štartujeme prípravy na Deň rodiny 2020

Pozývame na ďalší seminár Laudato si v praxi, štartujeme prípravy na Deň rodiny 2020 a oslávili sme 15 rokov FKI.

Milí priatelia!
Pripravili sme pre Vás 2 pozvánky a niekoľko správ z uplynulých dní. Čaká nás ďalší seminár Laudato si v praxi, tento raz na Sigorde pri Prešove. Zároveň štartujeme prípravy na Deň rodiny 2020. Oslávili sme 15 výročie FKI, zúčastnili sme sa zasadutia Európskeho laického fóra v Madride a radi by sme sa podelili s výstupmi zo seminára Laudato si v praxi, ktoré sa konalo v Oáze pri Bernátovciach.

Laudato si v praxi na Sigorde pri Prešove
Radi by sme Vás pozvali na ďalší seminár v rámci série podujatí Laudato si v praxi. Na seminári sa bude hovoriť o projekte CEFERINO – vzdelávanie / zamestnávanie Slovákov a Rómov v drevovýrobnom podniku. Na seminári budete mať možnosť stretnúť Michaela Ryana, Tadeáša Gavalu a ďalších hostí. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra od 15.00 do 20.00 v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove.
<< PRIHLASOVANIE Laudato si v praxi - Prírodné staviteľstvo >>
Michael RYAN – pochádza z Anglicka, viac ako 40 rokov sa venoval výrobe drevených výrobkov. Na základe podnetu, ktorý dostal v Sabinove, prišiel s programom tvorby pracovných miest pre Rómov a Slovákov na východnom Slovensku. Spolu s Tadeášom Gavalom pracujú na projekte Ceferino.
Tadeáš GAVALA – žije v Prešove, je ženatý. Už 13 rokov pracuje na zlepšení života chudobných Slovákov a Rómov na východnom Slovensku. Stál pri zrode kapely F6, vytvoril Umelecké centrum F6, ktorého cieľom je zmieriť Rómov a Slovákov a podporiť rómsku kultúru a umenie. Zároveň je oficiálnym poradcom pre záležitosti a integráciu Rómov pri PSK.

Štartujeme prípravy na Deň rodiny 2020
V rámci Dňa rodny 2020 chceme upriamiť pozornosť na dôležitosť času, ktorý venujeme a chceli by sme venovať svojim najbližším - deťom, ale nie len deťom - našim (starým) rodičom, súrodencom. Okrem toho pripomíname, že v januári sa uskutoční prípravný workshop ku Dňu rodiny 2020, ktorý je určený pre existujúcich organizátorov Dňa rodiny a tiež pre nových záujemcov o organizáciu Dňa rodiny. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese info@fki.sk alebo telefonicky na čísle 0903 709 730.

FKI oslávilo 15 rokov svojej existencie
Sme radi, že prednedávnom FKI oslávilo 15 rokov svojej existencie. Toto výročie si FKI pripomenilo na slávnostnom valnom zhromaždení. Na pracovnej časti sa zúčastnilo 30 zástupcov rôznych kresťankách organizácií. Zhodnotili uplynulú a naplánovali budúcu činnosť na najbližší rok. Budú pokračovať a ďalej rozvíjať pomaly už tradičné projekty Deň rodiny, Kresťan na vidieku, Veľtrh sociálnych aktivít a Sviečky ešte nedohoreli (pripomienka aktualizujúca výročie Sviečkovej manifestácie). Zároveň budú uskutočňovať aj stretnutia v rámci sekcií, teda organizácií, ktoré sa zaoberajú určitými špecifickými oblasťami. Večer sa za prítomnosti asi 70 hostí uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktorého cieľom bolo odovzdanie ocenenia Vy ste svetlo sveta manželom Ďurikovičovcom, zakladateľom Hnutia kresťanských rodín a Jánovi Benčekovi in memoriam, zakladateľovi Združenia kresťanských seniorov.

V Madride zasadalo Európske laické fórum, laikov povzbudí k živej viere
V Madride sa zišiel sedemčlenný riadiaci výbor Európskeho laického fóra (ELF), aby pripravil budúcoročné študijné zhromaždenie tejto európskej platformy, ktorá združuje laikov z 19 európskych krajín. Téma bola stanovená „Každodenný živote je všetko, čo máme“. Jej cieľom je povzbudiť laikov, že každodenné žitie viery vo všetkých rozmeroch života je to najdôležitejšie, ako môžu veriaci obohatiť spoločnosť, ktorej sú súčasťou.
Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, ktorý zastupuje slovenských laikov v tomto výbore, priblížil plánovanú tému. „Na začiatku stojí osobný, možno povedať intímny, rozmer viery, ktorý by mal prerastať do hlbšieho kontemplatívneho videnia celej ľudskej reality. Veriaci človek žije tak ako iný človek, a predsa by malo byť na ňom vidieť, že žije ináč. Mal by vzbudzovať v ľuďoch otázky a záujem – prečo tak koná, tak reaguje. Dnes, ešte viac ako v minulosti, je nutné posilňovať prežívanie viery v malom spoločenstve. Pápež František povzbudzuje, aby sa v cirkvi zoči-voči komplexnej realite spoločnosti uplatňoval jej synodálny rozmer, teda aby veriaci boli schopní rozoznávať znamenia čias a spoločne na ne reagovať.“

Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa
Počas víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na vidieku. Hybnou silou seminárov je encyklika pápeža Františka venovaná starostlivosti o náš spoločný domov Laudato si. Z toho vychádza aj názov podujatia Laudato si v praxi, ktorý tentoraz hostil niekoľko desiatok ľudí pripravených porozprávať sa s inšpiratívnymi hosťami zo Slovenska aj zo zahraničia. „V malých mestách a dedinách žije veľa kresťanov, ktorí chcú niečo dobré urobiť pre svoju obec a komunitu, no často nevedia, kde začať. Taktiež mnoho mladých rodín sa chce vrátiť zo zahraničia domov, no chýba im práca. Fórum kresťanských inštitúcií preto vytvorilo iniciatívu Kresťan na vidieku, ktorá má pomôcť práve ľuďom, ktorí hľadajú informácie a povzbudenie,“ povedal predseda fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.
Na západe nášho kontinentu iniciatívy venujúce sa ľuďom na vidieku existujú už desiatky rokov a takto vznikla myšlienka priniesť túto skúsenosť aj na Slovensko. Inšpiratívnou bola prednáška rodenej farmárky z Nemecka Veroniky Stichovej, ktorá sa venuje budovaniu katolíckeho vidieckeho hnutia v Európe. Podľa nej je veľkým problémom chýbajúci dorast, teda ľudia, ktorí by prevzali farmy po svojich rodičoch. Nemajú finančné možnosti a perspektívy na pokračovanie v tejto činnosti. www.facebook.com/…/854980298250502.