vi.news
86

Giáo phận Ý, người ngoại tình có thể làm cha mẹ đỡ đầu, giáo viên tôn giáo và giáo lý viên

Giám Mục Marcello Semeraro của Albano, Ý đã đặt mình lên trên Kinh Phúc Âm và ra lệnh rằng những kẻ ngoại tình có thể được Rước Lễ và nhận vai trò lãnh đạo trong giáo phận của mình. Semeraro là bạn của Francis và là thư ký của hội đồng hồng y. Sắc lệnh của ông mang một cái tên trẻ em "Chung vui cùng tôi" và dựa trên Amoris Laetitia.

Theo SIR, Semeraro cho phép người ngoại tình đọc kinh ngữ trong Thánh Lễ, làm giáo viên tôn giáo tại các trường học và giáo lý viên tại các giáo xứ. Ngài buộc các linh mục không đòi hỏi người ngoại tình sống trong sự trinh khiết nếu điều này vượt quá "sức mạnh" của họ.

Công Đồng Trent đã chỉ trích điều dị giáo này, mà theo đó các điều răn của Thiên Chúa được coi là bất khả. Do đó các linh mục của giáo phận của họ sẽ phạm trọng tội nếu họ đi theo Semeraro.

Hình ảnh: Marcello Semeraro, #newsFjqnrpblqe