Clicks822
Peter(skala)
1

Päť dôvodov, prečo by katolíci mali prijímať Eucharistiu na jazyk a na kolenách

Katolíci, ktorí prijímajú sväté prijímanie na jazyk nerobia tak z falošnej zbožnosti alebo postoja, že sú svätejší ako iní. Prijímať Krista na jazyk po kľačiačky posilňuje dôstojnosť a úctu voči nášmu Eucharistickému Pánovi.

Päť dôvodov prijímania na jazyk:

1. Hlboká úcta k všemohúcemu Bohu

2. Autorita Cirkvi

3. Svedectvo svätcov, pápežov a anjelov

4. Bránenie znesväcovaniu Najsvätejšej Eucharistie

5. Dlhoročná skúsenosť histórie


Kardinál Sarah (2018):


„Prečo trváme na prijímaní Eucharistie po stojačky a na ruku? Prečo tento postoj chýbajúcej pokornej odovzdanosti znameniam Boha? Nech sa nijaký kňaz neopováži používať svoju autoritu odmietaním alebo zlým správaním k tým, ktorí si želajú prijímať sväté prijímanie po kľačiačky a na jazyk. Prichádzajme ako deti a pokorne prijímajme Kristovo Telo na kolenách a na jazyk. Svätí sú nám tu príkladom. Oni sú vzory, ktoré nám Boh ponúka, aby sme ich napodobňovali!“
ľubica