Clicks1.1K

Rozlučková svätá omša P. Ľ. Stančeka v Novej Bošáci 30.6.1991