10:37
O. Zdzisław
198
Pan Jezus Mówi dziś. 25 milosierdzie.info.plMore
Pan Jezus Mówi dziś.

25

milosierdzie.info.pl