07:49
TikTok video #7205999909617847558
janusz marek
k. ukrowskie.. i proukrowskie.. do utylizacji..
Krzysztof Kolumb
Dzikie małpy podobne do ludzi, które spadły z gałęzi na której siedzieli od początku stworzenia świata
Ola Lankowska
I jak już pospadały, zabłądziły w ślepym zaułku ewolucji