Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Marieta Ria
3834

Na začiatku bol netopier? V tom prípade mal meno a chodil v bielom plášti

Na začiatku tohto článku je video: TU.
Vo videu senátor Rand Paul vypočúva Dr. Antony Fauciho. Je to na prvý pohľad len jeden z „výsluchov“, ktorých sa možno odohrajú desiatky. Lenže senátor Paul je pripravený. Nie je to odborník, ale niekto mu pripravil podklady. Výborné podklady. Ohromený divák sa dozvie niekoľko vecí, ktorým ale treba aspoň trochu rozumieť. Lebo akákoľvek snaha o senzáciu vyznie úboho. Kľúčovou postavou „výsluchu“ je doktor Ralph Baric. Kto to je?

Pre lepšie pochopenie pridávame linky: TU a TU.

Podľa senátora Paula, bol to práve Baric, kto „skonštruoval“ vírus SARS-CoV-2, ktorý neskôr (pravdepodobne) unikol z laboratória. Ako? Metodika takýchto konštrukcií je známa. Používa sa všeobecne. Slúži pre prípravu nielen rezistentných, mutovaných vírusov, ale aj povedzme voči cytostatiku rezistentných nádorových buniek. Len s tým rozdielom, že nádorová bunka mimo Petriho misky neprežije, kým vírus (neživá častica) áno. Na začiatku sa do tkanivovej kultúry pridá cytostatikum v koncentrácii, ktorá zahubí veľkú časť buniek. Tá malá časť, ktorá danú koncentráciu prežije, sa (v prítomnosti cytostatika) nechá rozrásť. Proces sa opakuje, pričom koncentrácia cytostatika sa postupne zvyšuje. Na konci je možné získať takú líniu nádorových buniek, voči ktorej je cytostatikum prakticky neúčinné. Nie, nebojte sa takto získaná línia je „životaschopná“ len v laboratóriu za špeciálnych podmienok.

S vírusmi je to iné. Baric pasážoval pôvodný vírus (asi SARS-CoV alebo MERS-CoV) v tkanivových kultúrach ľudských epiteliálnych bunkách dýchacích ciest (!) pri postupne sa zvyšujúcich koncentráciách preparátu GS-5734. A ten preparát GS-5734 je, čuduj sa svete, virostatikum remdesivir. Takto sa získal rezistentný vírus, ktorý bol (spontánne) mutovaný, takže mutácie boli/vyzerali ako „prírodné“. Inými slovami, vírus bol rezistentný a „nový“. Objavili sa nové vlastnosti, ktoré preňho predstavovali selekčnú výhodu. Vzhľadom na to, že sa pasážoval na ľudských bunkách, získal aj nový tropizmus. Teda infekčnosť pre človeka, pričom pôvodný vírus pre človeka infekčný nebol, resp. bol veľmi málo infekčný.

Treba poznamenať, že výskum v práci z roku 2018 (Coronavirus Susceptibility to the Antiviral Remdesivir (GS-5734) Is Mediated by the Viral Polymerase and the Proofreading Exoribonuclease) bol sponzorovaný Gilead Sciences. Podiel v Gilead Sciences mal aj Donald Rumsfeld, bývalý minister obrany SŠA. Ten istý Rumsfeld, ktorý si pri návšteve v Bagdade (TU) potriasal ruku so Saddámom Husajnom. Vo svojej práci už z roku 2016(!) (SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence), Baric ďakuje svojim kolegom vo Wuhane za plazmid, ktorý kóduje povestný spike proteín: „We thank Dr. Zhengli-Li Shi of the Wuhan Institute of Virology for access to bat CoV sequences and plasmid of WIV1-CoV spikeprotein.“

Vôbec nie zlé, však? Po prečítaní týchto riadkov, človeku začne behať mráz po chrbte. A začína rozumieť vypočúvaniu Fauciho senátorom Paulom. Pomerne dlhý článok „For decades, scientists have been hot-wiring viruses in hopes of preventing a pandemic, not causing one. But what if …?“ (Desaťročia vedci „hotwirovali“ vírusy v nádeji, že im zabránia spôsobiť pandémiu a nie ju spôsobiť. Ale čo ak?…):

TU.

Výraz hot-wiring sa dá obrazne preložiť ako „naštartovať motor auta bez použitia kľúča, špeciálne s úmyslom auto ukradnúť“.

MUDr. Ján Lakota, CSc.

člen odbornakomisia.sk

zdroj: ZEM&VEK

zemavek.sk/…o-ohladom-financovania-vyskumu-virusov-vo-wuchane/

unc.edu/…s-like-virus-may-be-nearly-ready-to-infect-humans/

nih.gov/?term=Baric+R
ľubica
Rozhovor s Anthonym Patchem z roku 2014 (!), který hovoří o koronaviru MERS : „…. Pokud máte uměle vytvořený vir, k čemu byl vytvořený? Jen k tomu, aby zabil lidi? To je jen jedna část. Když půjdete dál a hlouběji, je určený k tomu, aby lidi přiměli VYŽADOVAT vakcínu. Kdybyste byli v pozici moci, proč byste chtěli, aby lidé vyžadovali vakcínu? Protože ve vakcíně je něco, co chcete, aby …More
Rozhovor s Anthonym Patchem z roku 2014 (!), který hovoří o koronaviru MERS : „…. Pokud máte uměle vytvořený vir, k čemu byl vytvořený? Jen k tomu, aby zabil lidi? To je jen jedna část. Když půjdete dál a hlouběji, je určený k tomu, aby lidi přiměli VYŽADOVAT vakcínu. Kdybyste byli v pozici moci, proč byste chtěli, aby lidé vyžadovali vakcínu? Protože ve vakcíně je něco, co chcete, aby lidé pak měli jako součást svého těla. Co je ve vakcíně takového, co chcete, aby měl každý v těle? Je to manipulátor či modifikátor DNA ..... třetí vlákno DNA vytvořeno spojením křemíku a nanozlata, aby se dalo digitálně programovat".
Vláda by mohla říct: nedokázali jsme přimět lidi, aby si nechali vpravit vakcínu nebo třetí vlákno DNA do tela. Lidé by se proti tomu bouřili. Ale když vytvoříme problém a předložíme řešení, lidé budou řešení žádat. A tak dosáhneme svého konečného cíle…. Co je cílem, co je účelem? Změnit DNA každého ! Co se z nich stane? Stanou se hybridy.
Co je zákeřné je to, že jakmile osoba dostane injekci, téměř okamžitě prodělá transformaci DNA. Téměř okamžitě ztratí lidé vědomí toho, že ztratili svoji nezávislost, svoji schopnost sami myslet, sami dělat rozhodnutí… jejich morální nezávislost, jejich víra náboženská, morální, etická, právní – to všechno odejde pryč !
Když ztratíte nezávislé myšlení a uvědomění toho, že jste přišli o nezávislost, vše je pryč …. potom tyto nové formy lidí, tyto hybridy, je možné dobre ovládat. Elita je múže proměnit ve sloužící třídu…. třídu otroků, aby sloužila elitě…. která chce dosáhnout nesmrtelnosti. Teď již mají takovou úroveň technologie, vědecký svět, dosáhli takových technologií, že už to ani neskrývají. Jejich agenda je tak pokročilá v technologii, že už si nedělají ani starosti o tom, co si myslíme, a že se budeme bouřit. A my se totiž ani bouřit nebudeme, protože právě teď jsme skrze různé mechanismy částečne utlumení. Ale až lidé začnou být skutečně utlumení, až ztratí vědomí, že se jim něco stalo, můžou si s nimi dělat, co budou chtít. Dosahují toho, čemu říkám mentalita úlu. Jako včelí úl – včely dělnice a včely bojovnice sloužící královně. Královnou je elitní třída, která je u moci. A nejsou to politici, zapomeňte na politiky…. s nimi to nemá co do činění… má to co do činění s malou skupinou, která je a byla u moci od dávných časů. rumble.com/…-strand-dna-interview-with-anthony-patch-2014.html
One more comment from ľubica
ľubica
Umírají děti na následky očkování ?? Proč to média tají ? JSOU ZDOKUMENTOVANÁ ÚMRTÍ DĚTÍ ! Počet úmrtí souvisejících s „očkováním“ stoupá, zatímco média a velké technologické firmy zamlčují pravdu - redvoicemedia.com/…-deaths-climb-as-media-and-big-tech-silence-truth/.