Clicks207
hr.news

Socijalistički realizam? Anglikanska katedrala instalirala Crnog Isusa

Realistična slika Posljednje večere s crnim Isusom postavljena je u anglikanskoj katedrali u St. Albansu, Hertfordshire, u Engleskoj.

Crkva je priopćila kako ova promjena podržava pokret "Black Lives Matter" (BLM), iste skupine, koja ne mari za činjenicu da su crne bebe prve žrtve mreže pobačaja Planned Parenthood.

Slika je postavljena na takozvanom oltaru progonjenih i zamjenjuje prizor rođenja na kojem je Krist još uvijek bio bijeli. Osobito se u Crkvama smatra da se realistične slike obično ne podudaraju sa modernim vremenom.

#newsMnbvnfnoks