Clicks755
Boanerges"'
14

ZATWIERDZENIE „Dyrektorium Katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej”

PONTIFICIUM CONSILIUM
PRO LAICIS
1436/10/AIC-110
DEKRET
Dekretem z 11 maja 2008 roku Papieska Rada do spraw Świeckich zatwierdziła w
sposób definitywny Statut Drogi Neokatechumenalnej.
Droga Neokatechumenalna realizuje się zgodnie z liniami zaproponowanymi przez
inicjatorów, zawartymi w Statucie i w trzynastu tomach, które noszą tytuł: Dyrektorium
katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej (por. Statut, art. 2, 2º). Są to:
Tom 1: Faza nawrócenia czyli katechezy początkowe.
Tom 2: Pierwsze skrutynium.
Tom 3: Konwiwencja „Shemà”.
Tom 4: Drugie skrutynium.
Tom 5: Wtajemniczenie w modlitwę.
Tom 6: „Traditio”.
Tom 7: „Re-Traditio”.
Tom 8: „Redditio”.
Tom 9: „Ojcze Nasz – część pierwsza”.
Tom 10: „Ojcze Nasz – część druga”.
Tom 11: „Ojcze Nasz – Zakończenie”.
Tom 12: „Wybranie – część pierwsza”.
Tom 13: „Wybranie – część pośrednia i końcowa”.
Powyższe tomy Dyrektorium katechetycznego były sprawdzane przez Kongregację
Nauki Wiary od 1997 do 2003 i zaopatrzone w stosowne odnośniki do Katechizmu Kościoła
Katolickiego związane z tematyką podejmowaną w każdej katechezie.
Ostatnio Kongregacja Nauki Wiary, po uprzednim przebadaniu rezultatów
wspomnianego studium, aby nadać większą pewność realizacji Drogi
Neokatechumenalnej, a także ofiarować gwarancje doktrynalne wszystkim pasterzom
Kościoła, uznała za właściwe powierzyć Papieskiej Radzie do spraw Świeckich – jako
Dykasterii która zajmuje się tą rzeczywistością kościelną – zadanie udzielenia specjalnego
zatwierdzenia tomom Dyrektorium katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej (por. List z
20 listopada 2010, Prot. N. 36/75 – 33843).
PONTIFICIUM CONSILIUM
PRO LAICIS
1436/10/
wojciechowskikrzysztof
tomo wrzucił zdjęcia z Paschy z podkładem śpiewu,
Neokatechumenat. Msza Katolicka , Żydowska Pasha czy Zbór Świadków Jechowy.
Zablokował wszystkich z Neokatechumenatu że nie mogą odnieść się do tego. Dla mnie jest to chamstwo i brak kultury, nie mówiąc jakie daje świadectwo Katolicyzmu. Dla mnie jest kłamcą i nie jest mężczyzną tylko niedojrzałym smarkaczem.
Zresztą może pisać i wrzucać różne …More
tomo wrzucił zdjęcia z Paschy z podkładem śpiewu,
Neokatechumenat. Msza Katolicka , Żydowska Pasha czy Zbór Świadków Jechowy.
Zablokował wszystkich z Neokatechumenatu że nie mogą odnieść się do tego. Dla mnie jest to chamstwo i brak kultury, nie mówiąc jakie daje świadectwo Katolicyzmu. Dla mnie jest kłamcą i nie jest mężczyzną tylko niedojrzałym smarkaczem.
Zresztą może pisać i wrzucać różne kłamstwa mam to w nosie. Nie przeszkadza mi że Droga Neokatechumenalna jest kłamliwie oskarżana, opluwana i nazywana demoniczną, co z tego. Ja nie szukam poklasku tego świata i uznania w oczach pysznych ludzi. Nie zabiegam nad zachwytem głupich i nienawidzących nas, jestem grzesznikiem i tylko Jezus jest moją siłą aby żyć a nie wegetować. Być wolnym i nie bać się krzyża cierpienia i śmierci. Bo w Krzyżu i w śmierci spotykam Jezusa co daje zmartwychwstanie.
A to że mnie blokujesz bo się boisz żebym nie demaskował twoich kłamstw, ale spoko nie ja jestem do tego aby je wykazywać. Prawda sama się broni a właśnie kłamstwo trzeba ciągle powtarzać co by je nie zapomnieć.
ptyś
🙏 🙏 🙏
Boanerges"'
🙏 🙏 🙏
Boanerges"'
🙏 🙏 🙏
ptyś
👍
Boanerges"'
👍 👍 👍
Boanerges"'
MAMY STATUTY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I BÓG BŁOGOSŁAWI NEOKATECHUMENATOWI
👍
7 more comments from Boanerges"'
Boanerges"'
🙏 🙏 🙏
Boanerges"'
NEOKATECHUMENAT TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Boanerges"'
BOGU DZIĘKUJĘ ZA NEOKATECHUMENAT
Boanerges"'
👍 👍 👍
Boanerges"'
😇 🤗 👍
Boanerges"'
🙏 🙏 🙏
Boanerges"'
Droga Neokatechumenalna została zatwierdzona w nowym Statucie jako model katechumenatu pochrzcielnego, który stosować można pod kierownictwem biskupów diecezjalnych, lub, jak określił Jan Paweł II słowami przepisanymi w art. 1 Statutu, jako „itinerarium formacji katolickiej”: program formowania osoby ku wierze chrześcijańskiej, na osnowie katechetycznej i liturgicznej, stosowany we wspólnocie i …More
Droga Neokatechumenalna została zatwierdzona w nowym Statucie jako model katechumenatu pochrzcielnego, który stosować można pod kierownictwem biskupów diecezjalnych, lub, jak określił Jan Paweł II słowami przepisanymi w art. 1 Statutu, jako „itinerarium formacji katolickiej”: program formowania osoby ku wierze chrześcijańskiej, na osnowie katechetycznej i liturgicznej, stosowany we wspólnocie i prowadzony według specyficznych rytmów i metod.
🤗