CÓRKA MARYI
2960

JEZUS: Choć pewne dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do uniesienia, to pojawiają się one na świecie przez Miłość Boga

JESUS: Even though certain souls are born with a severe cross to bear, they are presented into the world by God with Love

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

czwartek, 19 kwietnia 2012 roku, godz. 20.00

Moja najdroższa córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim Moim wyznawcom, że ich modlitwy są wysłuchiwane i w konsekwencji łagodzonych jest wiele złych wydarzeń.

Pragnę także, aby wiedziano, że w wyniku twojego cierpienia, Moja córko, byłem w stanie uratować cztery miliony dusz. Moje Miłosierdzie wylewa się na te dzieci Boga, które nadal żyją na tym świecie.

Inne ofiary, podejmowane przez Moich wyznawców, poprzez ich modlitwę i post, pomagają Mi ratować ludzi od strasznego losu. Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość sprawiają, że słabnie moc szatana.

Sprawiają również, że słabnie siła globalnej jednej światowej grupy. Musicie wiedzieć, że modlitwa osłabia zło na świecie; im więcej modlitwy, tym szatan ma mniejszą moc. Nigdy nie lekceważcie modlitwy i cierpienia choćby jednej osoby, bo przynoszą one wielką ulgę tym, którzy w przeciwnym wypadku zaznaliby ognia piekielnego.

Miłość, którą czujecie, dzieci, dana wam przy urodzeniu jako naturalny Dar, jest czysta. Nienawiść rzadko wkracza do waszego życia, dopóki nie osiągniecie wieku używania rozumu.

Dzieci poniżej tego wieku są w Moich Oczach niewinne, czyste i pokorne, i widzą rzeczy w sposób prosty, nieskomplikowany. To jest prawdziwa miłość, którą musicie próbować odzyskać w swoim życiu.

Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, czcicie Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy, i przestrzegacie Jego przykazań, to stajecie się ponownie jak dzieci. Stajecie się czyści, kochający, prości sercem i pozbawieni złośliwości.

Otrzymacie wtedy siłę Ducha Świętego, tak że wasza wiara będzie niewzruszona. Staniecie się jak dzieci, ale otrzymacie zbroję wojownika, prawdziwego i z honorem, członka Bożej Armii.

Po czasie będziecie panowali ze Mną w Nowym Raju ramię w ramię.

Sprawcie, by wasza miłość do innych wciąż była prosta. Nigdy nie obdarzajcie miłością pod warunkiem, że otrzymujecie przez to coś w zamian. Zamiast tego obdarzajcie miłością, nie stawiając żadnych warunków. Dawajcie innym miłość jako dar dla Boga.

Na każdego, kogo spotykacie w swoim życiu, patrzcie Oczami Boga. Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy przyszedł na świat dzięki Miłości Boga. Choć pewne dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do uniesienia, to pojawiają się one na świecie przez Miłość Boga.

Miłujcie się wzajemnie na cześć Mojego Ojca, pomimo wad, jakie widzicie u siebie nawzajem. Odszukajcie każdą twarz i spójrzcie na nią tak, jak byście patrzyli na tę osobę Oczami Boga. Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymać się od osądzania innych.

Postarajcie się znaleźć u każdego to, co najlepsze, i to, co jest dobrem. Okazujcie sobie nawzajem miłość i dobroć. Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, nawet w biznesie, polityce lub zajmując jakąkolwiek inną pozycję społeczną.

Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się usilnie za ich dusze i ofiarujcie Mi, waszemu Jezusowi, małe, symboliczne wyrzeczenie na przebłaganie za ich grzechy. Podejmowanie niewielkiego cierpienia, czynienie małych wyrzeczeń za dusze innych i modlitwa mogą złagodzić intensywność przyszłych przepowiedzianych prześladowań. Gdy to uczynicie, Miłosierdzie Mojego Ojca może zostać wylane na cały świat w strumieniach Łask.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio przygotować ludzkość, zanim nastąpi Ostrzeżenie, tak aby jedynie niewielu zginęło przed tym, jak otrzymają szansę zobaczenia Mnie, udzielającego im Mojego wielkiego Daru Miłości, Miłosierdzia i Pojednania.

Wasz kochający Jezus
Zbawiciel ludzkości

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ce-lub-zajmujac-jakakolwiek-inna-pozycje-spoleczna
Never take unfair advantage of others, even in business, politics or any walk of life

___________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________