Clicks1.1K
Boanerges"'
BIBLIA, KSIĘGA Z INNEGO ŚWIATA. Uwaga! Film może urażać uczucia religijne i światopoglądowe. Osoby drażliwe na punkcie swego światopoglądu proszone są o nieoglądanie materiału. Produkcja: Jan W. …More
BIBLIA, KSIĘGA Z INNEGO ŚWIATA.

Uwaga! Film może urażać uczucia religijne i światopoglądowe. Osoby drażliwe na punkcie swego światopoglądu proszone są o nieoglądanie materiału.
Produkcja: Jan W. Kliff, The Three Angels Message Org.

Rozdziały:
Biblia, Księga z Innego Świata-0 minuta 14 sekunda.
Dziwny Bóg-11 minuta 54 sekunda.
Mesjasz-17 minuta 16 sekunda.
Nadnaturalne Objawienie-20 minuta 22 sekunda.
Stworzenie Świata-27 minuta 21 sekunda.
Przeznaczenie, Wróżby, Biblijny Profetyzm-31 minuta 20 sekunda.
Nieśmiertelność duszy-41 minuta 20 sekunda.
Zbawienie z Łaski-47 minuta 29 sekunda.
Tradycja-52 minuta 22 sekunda.
Dziesięcioro Przykazań-55 minuta 14 sekunda.
Mięso i Alkohol-59 minuta 00 sekunda.
Jawność Działań-63 minuta 10 sekunda.