Clicks54
vi.news

Những lá thư bị rò rỉ: "Không có hình phạt" đối với người Công giáo theo hội Tam Điểm

Nhà văn Công giáo Melbourne, bà Kathy Clubb, đã xuất bản một cuộc trao đổi gồm 2 bức thư giữa một Đại trưởng lão của hội Tam Điểm và Hội đồng Giám mục Úc về việc chấp nhận người Công giáo làm thành viên hội Tam Điểm.

Bức thư đầu tiên là của Đại trưởng lão Stephen Michalak, một "người Công giáo", người vào tháng 7 năm 2016 đã xin một con đường cho những thành viên hội Tam Điểm tham gia đầy đủ vào đời sống bí tích của Giáo hội.

Michalak đã nhận được hồi âm tháng 7 năm 2017 (hình ảnh) từ Cha Stephen Hackett, Thư ký Hội đồng Giám mục Úc.

Đề cập đến việc tham vấn với các Ủy ban Giám mục khác nhau, Cha Hackett tuyên bố rằng vấn đề thành viên trong hội Tam Điểm nên được giải quyết ở cấp độ của giáo xứ địa phương.

Ông thậm chí còn viết rằng một "chỉ thị Công giáo" năm 1984 - chưa được biết đến - đã xác định rằng không có hình phạt nào gắn liền với tư cách Công giáo của thành viên hội Tam Điểm."

Trong thực tế, Bộ Giáo lý Đức tin đã tuyên bố vào năm 1983 rằng hội Tam Điểm không tương thích với Đức tin và rằng, không có "giáo hội địa phương nào có thẩm quyền vi phạm" khỏi những phán xét tiêu cực về hội Tam Điểm.

#newsDwsvladdep