Clicks29
vi.news

Báo Bolivian công bố thêm bằng chứng về cuộc hôn nhân mới của Đức Hồng y

Chủ tịch Bolivia chọn Toribio Ticona Porco, 81 tuổi, đã bán tài sản của Giáo hội cho một người phụ nữ được coi là vợ lẽ của mình, tờ báo Bolivia Página siete báo cáo vào ngày 17 tháng Sáu.

Ngày 28 tháng 5, Adelante la Fe đã phá hoại câu chuyện mà Ticona có một người vợ và con cái trích dẫn từ một báo cáo chi tiết nộp cho Nunciature ở La Paz vào ngày 21 tháng Năm.

Ticona bị từ chối mạnh mẽ các cáo buộc (ngày 30 tháng 5). Adelante la Fe thì rất ungrh hộ câu chuyện của tờ này.

Página siete báo cáo rằng tên của vợ lẽ bị cáo buộc là Leonor R.G và rằng Ticona đã bán cho cô một mảnh đất thuộc về Giáo Hội với một mức giá như cho một món quà.

Bản tin chống đối Ticona với thông tin mới, nhưng tờ báo đã "không có thời gian" để trả lời.

#newsAgxchixwkj