Jeśli CUDÓW szukasz..... Responsorium do św. Antoniego

Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego
Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem
Zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
I z padewczykami cuda jego głoszą.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
który taką władzę nadał Antoniemu.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Weź nas w opiekę święty Antoni
Niech nas Twa prośba od złego chroni

Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś św. Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświecił promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez jego zasługi pokornie Majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen