Clicks19
vi.news

Các giám mục người Argentina không muốn giữ các linh mục của họ trong nhà

Các giám mục tự do tại thủ đô Buenos Aires, do Đức Hồng Y Poli lãnh đạo, khuyến khích các linh mục mang các bí tích đến cho những người yêu cầu chúng.

Trong một lá thư gửi các giáo sĩ (Aica.org, ngày 23 tháng 3), Poli viết rằng hội nghị giám mục đã thực hiện một thỏa thuận với chính phủ để miễn cho các linh mục khỏi những hạn chế đi lại do coronavirus.

Bức thư đề cập đến ước nguyện của Francis rằng các linh mục "đi ra ngoài" tới những người bệnh để dâng cho họ các bí tích.

Hình ảnh: Mario Aurelio Poli, © Wikicommons, CC BY-SA, #newsZyucdodqfc