Viera v Boha spočíva v tom, že človek má dostatok svetla k tomu, aby vydržal temnotu. Louis LevelyMore
Viera v Boha spočíva v tom, že človek má dostatok svetla k tomu, aby vydržal temnotu.
Louis Levely