Zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i dołącz do wszystkich, którzy codziennie zawierzają się Jego Miłości i Miłosierdziu.

PILNE- Modlitwa, którą modlimy się codziennie rano:

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynjący się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi całą moją rodzinę, wszystkich razem i każdego z osobna ( tutaj wymień osoby, które chcesz powierzyć ).
Jezu Chryste Zbawicielu mój Ja Twój wierny sługa, Twój uczeń i wojownik, zanurzam siebie samego, moich bliskich, znajomych, rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół.
Zanurzam, moich sąsiadów i osoby dziś napotkane, te zaszczepione i niezaszczepionych,osoby prześladowane przez reżimy, osoby uciekające przed wojną,te które mówią obcymi językami,które w Swej miłości stawiasz na mojej drodze.Zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi agresorów i prześladowców o szybkie nawrócenie i powrót do Bożych Przykazań. Mój Jezu nie zapomnij o wszystkich rządzących narodami w Europie i na Świecie, by ich decyzje były zawsze zgodne z Twoją Wolą, by Twoja Chwała zapanowała na Ziemi, a Twoja Miłość pokonała zło i nienawiść, którą Antychryst i jego poplecznicy próbują wprowadzić przez chaos, wojnę i przymusowe szczepienia.
Zanurzam wszystkich księży i siostry zakonne ( wymień imiona tych z Twojej parafii, zgromadzenia itd).
Zanurzam wszystkie moje sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek. Przenikaj te sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek aby przyniosły uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie. Spraw aby odbyły się według Twojej świętej woli i ku wiecznej chwale Twojej.
Tobie oddaję całego siebie, swoją marność i grzeszność oraz moją miłość.
Niech Twoja wola wypełnia się we mnie. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

PS. To oddanie pozwoli przejść obecny czas, wielkich globalnych wydarzeń, wojny i chaosu, ale i czas Wielkiego Ucisku razem z Jezusem Chrystusem w Jego Łasce, Błogosławieństwu i Miłości, by na koniec odziedziczyć Jego Królestwo.


ARMIA NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA ZWYCIĘŻY SMOKA KRWIĄ BARANKA! Dołącz do Grupy Modlitewnej „ PODARUJ WSZYSTKIM LUDZIOM ŻYCIE WIECZNE”

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją!.....To są słowa prawdy bo piekło drży na słowa: Krew Pańska! Zostało bowiem napisane: „Oni zwyciężyli Smoka Krwią Baranka (św. Kacper}. Najdroższa Krew Jezusa, Najdroższe Swece Jezusa i Jezus Miłosierny to trzy sposoby wyrażania tej samej rzeczywistości: bezgranicznej Miłości Bożej, która w Jezusie jest lekarstwem na wszystkie nasze nieszczęścia i która może zapełnić przepaść niegodziwosci i zatracenia w którą wpadamy. BYŁOBY SZALEŃSTWEM GDYBYŚMY Z TEGO NIE SKORZYSTALI.


Litania do Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa podyktowana przez Najświętszą Maryję Pannę i zalecana do odmawiania.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej KRWI, wysłuchaj nas Panie.

Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,

Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,

Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,

Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)

Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,

Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,

Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,

Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,

Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył,

Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył,

Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył,

Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył,

Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twój ą łaską z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył,

Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili,

Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył,

Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,

Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,

Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się na nami.

- Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

- Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.