Clicks1.5K

Schiigumen Sergej-kdo má v Rusku vládu

Drazí otcové, bratři a sestry! Modlitbami nejvyšších apoštolů Petra a Pavla vyhlašuji a navrhuji na mezinárodní úrovni, Vám, prezidentu Ruska, Vladimíru Vladimíroviči Putinovi, abyste předal …More
Drazí otcové, bratři a sestry!

Modlitbami nejvyšších apoštolů Petra a Pavla vyhlašuji a navrhuji na mezinárodní úrovni, Vám, prezidentu Ruska, Vladimíru Vladimíroviči Putinovi, abyste předal pravomoci mně, schiigumenu Sergejovi. Tři dny a udělám v Rusku pořádek. V Rusku jsou duchovní síly, o kterých nemáte ani tušení. Ty síly jsou u nás v armádě, v námořnictvu i ve všech strukturách i v národech mnohonárodnostního Ruska. Oznamuji vám se vší zodpovědností, jestli uslyšíte hlas Matky Boží, Vojevůdkyně vítězné v boji, pod jejímž ochranným pláštěm se nacházíme my, ale i Vy a také všichni kolem Vás: záruka budoucnosti i budoucnosti Vašich bližních je ve Vašich rukách. V opačném případě Vám osobně předem vyhlašuji, i odpadlíkovi od Boha patriarchu Kirillovi Gunďajevovi i členům hnutí Chabad v čele s Berel Lazarem, kteří řídí Rusko, všestrannou duchovní válku! Dávejte pozor: ani krev, ani majdány, ani revoluce nebudou. Zadarmo „chazarský kaganát“ dostal vládu, a jak ji dostal, tak ji i odevzdá! Odevzdá! Ještě jednou vám připomínám: odstupte ze své funkce. Byl vám dán termín 20 let, abyste ukázal, kdo řídí Rusko. Vy, pane prezidente Vladimíre Vladimíroviči, vy, patriarcho Kirille Gunďajeve, i vy všichni skrytí nepřátelé Ruska, chabadníci, sionisté, zednáři, jste dovedli Rusko k otevřené vzpouře proti Bohu, k uzavření chrámů, vzájemné nenávisti mezi lidmi, své tělo jste postavili nad věčný život. Rusko je mimo vás a vy mimo Rusko. Otevřeně se rouháte Duchu svatému. Ničíte nejen ruský národ, ale všechny národnosti. Mám moc a sílu Vám oznámit, pane prezidente Ruska, Vladimíre Vladimíroviči: odstupte. V opačném případě jsi byl zvážen a nalezen lehkým a tvoje dny jsou sečteny. Čekám na Vaše pokání i pokání patriarchy Kirilla Gunďajeva.

Ke mně ke zpovědi přicházejí desítky tisíc penzistů, vašich otců a matek. Mají penzi 5× menší než v zahraničí, a to i v blízkém zahraničí. V Litvě a Lotyšsku je penze až do výše 80 tisíc rublů. A ve Švýcarsku až do 200 tisíc rublů. V zemích, kde není tolik přírodního bohatství jako v Rusku – které je těžké vyčíslit – si spokojeně žijí. A my? Důchodci zodpovídají za své děti. Banky jim za úvěry jejich dětí odeberou všechno do poslední kopějky. I voda se odebírá přes vodoměr – za peníze.

Soudruhu Putine, soudruhu Gunďajeve, i všichni vaši rádci, vy jste měli rodiče? Máte rodiče? Jaký soud na vás třeba? Kam vedete ruský národ spolu s hnutím Chabad? Chabad je cesta do pekla. Prodali jste Rusko hnutí Chabad. Ještě jednou opakuji: odstupte. Jste zadémonizovaní a dopadá na vás Boží hněv za vaši nemorální rouhačkou nečinnost a nebude vám pomoci.

Čekám na vaše rozhodnutí a čekám vás na jednání. Jen co přijedete, bude konec s Chabadem. Tři dny a v Rusku bude pořádek. Lidé se nenechají podvádět. Teď nastane druhá vlna znovu vymyšlené nákazy. Za ní bude následovat peklo vakcinace a čipizace. Lidé, rozhodnutí je na vás! Lidé, co je s vámi? Jste hluší? Slepí? Žijete bez rozumu? Jenom pijete a jíte?

Proč hovořím, ohlašuji? Můj hlas je hlasem volajícího na poušti. Proč? Protože miluji vás a vaše děti více než vy sami sebe, své děti i mnohonárodnostní matičku Rus. Smrt není, je jen život věčný a já vás vedu k věčné blaženosti s Bohem a k Bohu. Já nepřátele nemám a nebudu mít, nepřítele máme jednoho, je to hřích.

Ještě jednou zopakuji slova světitele Filareta Moskevského: „Napomínejte nepřátele církve, ničte nepřátele vlasti, milujte své nepřátele.“ Chabarovsk je pro vás první vlaštovka. A vlaštovky žijí po celém Rusku a dokonce létají i nad Kremlem.

Eduarde Davidoviči, ať vám Bůh žehná v uveřejňování všech materiálů o Chabadu ve všech masmédiích, s cílem ukázat jeho zlověstnou fašistickou podstatu, která vrhá lidi do pekla.

Našemu Bohu ať je sláva nyní i vždycky až na věky věků. Amen.