05:28
† NARODENIE PANNY MÁRIE Mt 1,1-16.18-23 | Farský kostol Trenčín. NARODENIE PANNY MÁRIE ♡•✿•٠~ | Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnes | Všetky meditácie Ľubomíra Stančeka na rok 2013/2014 nájdete tu: …More
† NARODENIE PANNY MÁRIE Mt 1,1-16.18-23 | Farský kostol Trenčín.

NARODENIE PANNY MÁRIE ♡•✿•٠~ | Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnes | Všetky meditácie Ľubomíra Stančeka na rok 2013/2014 nájdete tu: www.evanjelizacia.eu | Ak máte záujem dostávať denné meditácie Ľubomíra Stančeka zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu
Farský kostol bol založený okolo r. 1324. Bol postavený na mieste staršieho kostolíka na vŕšku zvanom Mariánska hora (Marienberg). Pozostáva z predsunutej veže, trojlodia a k nim prislúchajúceho polygonálneho ukončenia. Obe bočné lode zakončujú kaplnky (ľavú kaplnka Illešházyovcov, pravú kaplnka sv. Imricha).
Kostol bol viackrát zničený požiarom. Jeden z najväčších požiarov v meste vypukol v r. 1790 a zachvátil aj celý Marienburg. Pri obrovskej teplote horiaceho kostola sa roztavili tri zo štyroch zvonov vo veži. Ušetrený bol najmenší zvon. Kostol bol po požiari riadne opravený, veža bola postavená nanovo.
Počas požiaru v r. 1886 zhorel kostol i fara. Celková rekonštrukcia prebiehala až v r. 1911 -- 1912, náklady boli 60 000,-- korún.
Interiér kostola: spomína sa 13 nástenných obrazov (sv. Ján Nepomucký; blahoslavený Jána Sarkander; Bičovanie Krista; Ukrižovanie Krista, Proroka Daniela v jame Levovej živí prorok Habakuk; Obraz Svätej Trojice (pri tomto obraze je poznámka o jeho optickej zvláštnosti -- ak sa naň dívame zľava, vidíme Boha Otca, sprava Syna, a pri pohľade spredu Ducha Svätého v podobe holubice); Panna Mária s Ježiškom v náručí; Trpiaci Kristus; Kristus v Getsemanskej záhrade; Kameňovanie sv. Štefana; Obraz Spasiteľa; Kristus vyháňa predavačov a kupcov z chrámu; Hlava Krista korunovaná tŕním).
Autorom fresiek je František Přeček starší (1863 -- 1939). Za celú prácu na freskách mu vyplatila fara na tú dobu veľmi slušný obnos 14 377 korún. Okenné vitráže pochádzajú z roku 1911-12 a vytvoril ich Gedeon Walthero. Hlavný oltár bol zakúpený v r. 1925. Z tohto obdobia pochádza aj krížová cesta. Na ústrednom oltárnom obraze je výjav narodenia Panny Márie.
Murovaná kazateľnica je jednou z najstarších súčastí kostola a datuje sa až do 15. storočia. Organ sa spomína v zápise z 18. mája 1481. Ten súčasný bol postavený v r. 1930 (organár Rieger, Opus 2480).
Gotická monštrancia, ktorá pochádza zo 14., resp. 15. stor., je považovaná za najvzácnejší klenot inventáru kostola. Často sa uvádza ako dar Ľudovíta Veľkého, resp. Karola IV. farskému kostolu v Trenčíne, pri príležitosti mierového rokovania oboch panovníkov v Trenčíne. zdroj: trencin.fara.sk