02:30
Clicks6K
BAH
2014-01-19 alkomaty ►ks.Piotr Natanek◄ ►all BAH video◄ 2014-01-19 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ źródło:christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotra)More
2014-01-19 alkomaty ►ks.Piotr Natanek◄

►all BAH video◄
2014-01-19 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄

źródło:christusvincit-tv.pl
(publikowane za zgodą ks. Piotra)