Deponativ.info
884

Napomínejte se tedy v lásce a napomínejme ty, kteří vlastní arogancí jsou (skoro až jakoby rádi) svedení v nesprávný směr. Ještě nějaký čas zbývá!

A tak konejte co je dobré, správné, pravé a věrné, jako Pravda sama, včetně modlářů, které vy, vy věřící můžete napomenout proto, aby zavrhli modli v podobě obrazů, soch, či vyvyšování lidí a nahrazovali je na místo Boha, nebo seděli na dvou židlích a klaněli se modle i Bohu - v takovém případě se opět jedná o falešnost - dvě židle? Ne, to neprojde, Bůh není pochybovač, jako modláři, co sedí na dvou židlích!

Vy sami říkáte, že TO VY JSTE VĚŘÍCÍ. Dobře, tak pomozte například uživatelům, jako jsou @TerezaK a podobným! Jste přeci věřící, tak snad víte, co a jak je!