37:58
Evanjelizacia
2K
P. Ľubomír Stanček - Ježiš nás učí modliť sa ako On 3/15 evanjelizacia.eu | duchovné cvičenie r. 2011 | ©Ľubomír Stanček - Rozprávať sa s Bohom - knižná NOVINKA! - úryvky z knihy - Desatoro: 1. …More
P. Ľubomír Stanček - Ježiš nás učí modliť sa ako On 3/15

evanjelizacia.eu | duchovné cvičenie r. 2011 | ©Ľubomír Stanček - Rozprávať sa s Bohom - knižná NOVINKA!

- úryvky z knihy -
Desatoro:
1. Dôležitejšie, než to, čo robím ako XY, je to, ako žijem.
2. Dôležitejšie, než to, čo robím ja, je to, čo cezo mňa robí Kristus.
3. Dôležitejšie, než osamote sa strmhlav vrhnúť do posvätnej služby, je skôr to, aby som žil medzi ľuďmi jednotu.
4. Dôležitejšie, než obsluhovanie pri stoloch, je služba modlitby a Božieho slova.
5. Dôležitejšie, než sám robiť čím viac možných aktivít, je duchovne sa venovať
spolupracovníkom.
6. Dôležitejšie, než byť prítomný všade v náhlivosti a na polovicu, je byť prítomný len v niekoľkých, ale zato ústredných oblastiach činnosti, prítomnosťou, ktorá vyžaruje život.
7. Dôležitejšie, než konať sám, aj keď sa považujem za dostatočne schopného, je
konať v jednote so spolupracovníkmi; totiž, je dôležitejšie communio než actio.
8. .....atď.
*•. ¸*•.¸*•.¸*•. ¸*•.¸ ♥ ¸.•*¸.•*¸.•*¸.•*¸.•*
Poznáme deväť prejavov duchovnej lenivosti:
- neúnavný strach z ťažkostí, s ktorými sa stretávame,
- nechuť začať čokoľvek, čo stojí námahu,
- nedbalosť v zachovávaní pravidiel, poriadku,
- neschopnosť vzdorovať pokušeniam,
- sloboda, ktorú lenivosť dáva zmyslom a zvedavosti, čo vedie k hriechom a k zanedbávaniu hlavných povinností stavu, k zabudnutiu na cieľ života...atď.

...už tradíciou sú vytvorené dvojice zápasu: proti pýche stojí pokora; proti lakomstvu štedrosť; proti smilstvu mravná čistota; proti závisti láska; proti hnevu poníženosť, trpezlivosť; proti lenivosti obetovanie, proti obžerstvu miernosť.....atď.

°.¸¸.·'¯''¤° OBSAH KNIHY:°.¸¸.·'¯'¤°
I. Modlitba v našom živote, II. Modlitba ako monológ alebo dialóg?, III. Ježiš nás učí modliť sa ako On, IV. Ježišova škola modlitby, V. Výzva od Ježiša pre nás: Bez prestania sa modlite, VI. Príprava a sústredenosť na modlitbu, VII. Vnútorné podmienky modlitby, VIII. Vonkajšie podmienky modlitby, IX. Formy modlitby, X. „Proste a dostanete!", XI. Ústna modlitba I., XII. Ústna modlitba II., XIII.Modlitba ruženca. XIV. Rozjímavá modlitba, XV. Metóda a spôsob rozjímavej modlitby, XVI. Boj v modlitbe, XVII. Mária -- vzor modliacej sa Cirkvi, XVIII. Patriť Ježišovi cez modlitbu, XIX. Modlitbou patríme Ježišovi, XX. Patriť Ježišovi nám pripomína modlitba, XXI. Modlitba je dar, ktorý sme povinní znásobiť, XXII. Boha a blížneho milovať pomáha modlitba, XXIII. Modlitba nám pripomína žiť s Bohom a plniť Božiu vôľu, XXIV. Modlitbou je aj prijímanie svätenín, XXV. Naša modlitba nech povzbudí i veriacich k vytrvalej a pokornej modlitbe!, XXVI. Výzva k modlitbe
Knihu si môžete objednať na ekonom@vincentini.sk

Ak máte záujem o zasielanie denných meditácií P. Ľubomíra Stančeka na Váš e-mail, píšte na: meditacie@gmail.com