Clicks21
vi.news

"Ecclesia Dei" sắp bị giải thể

Cựu ủy ban “Ecclesia Dei” được thành lập vào năm 1988 cho Phụng vụ Cổ, và trở thành một bộ phận của Bộ Giáo lý về Đức tin vào tháng 1 năm 2019 sẽ chắc chắn biến mất vào tháng 10, MarcoTosatti.com viết (10/9),

Phân bộ này hiện do Đức Ông người Pháp Patrick Descourtieux phụ trách. Tosatti coi đây là một bước tiến tới việc gỡ bỏ Motu Proprio Summorum Pontificum.

Một hậu quả là các cộng đồng Nghi lễ Cũ sẽ kết thúc dưới quyền của Bộ Tôn giáo dẫn đầu bởi Hồng y João Braz De Aviz, người được biết đến như một kẻ tiêu diệt các cộng đồng tôn giáo.

#newsIlwbwldrpt