Clicks26
vi.news

Việc phục hồi đã phá hủy bức tranh nổi tiếng của Đức Mẹ

Bản sao bức tranh nổi tiếng về Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của họa sĩ Baroque Bartolomé Esteban Murillo (+1682) đã bị hủy hoại trong một lần phục dựng hỏng.

Bức tranh thuộc về một nhà sưu tầm nghệ thuật tư nhân ở Valencia, Tây Ban Nha.

Ông đã trả 1200 € cho việc làm sạch bức tranh bởi một người phục chế đồ nội thất, nhưng sau hai lần thử, bức tranh đã bị hủy hoại.

#newsDqwtmtkler