Clicks204
ELOHIM.

Znaczenie Chwalebnego Krzyża

Znaczenie chwalebnego krzyża (Ojciec Mario Pezzi)
W pedagogice Drogi Neokatechumenalnej kluczowym elementem, który towarzyszy katechumenowi w ponownym odkryciu Jego chrztu: Krzyż pojawia się od początku.

Kiko Argüello, inicjator społeczności neokatechumenalnych, zaprojektował krzyż dla uroczystości, które otrzymałyby wśród katechumenów imię "Chwalebnego Krzyża". Kiko, jako artysta, obdarzył najważniejszą cechą chrześcijaństwa katechezę, w którą wejdziemy. W Drodze Neokatechumenalnej istnieje szczególna troska o znaki, ponieważ wszystkie muszą być dla widza odzwierciedleniem Bożej miłości do człowieka. Nie można zatem nie doceniać wartości i znaczenia niektórych elementów naszych celebracji. Zignorować znaczenie byłoby przegapić okazję uczestniczyć bardziej bezpośrednio w tajemnicy chrześcijańskiej miłości: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (J 13:34). Ale jak Pan umiłował nas? "Kiedy byliśmy jego wrogami" (Rom 5, 6-10).

Początkowo artystyczne przedstawienia oferowane były chwalebnemu Chrystusowi, ubrane w długą tunikę i królewską koronę; Nawet będąc na krzyżu, jest Zwycięzcą. Później, z duchowością średniowiecza, będzie on reprezentowany w swoim stanie cierpienia i bólu. Kiko Argüello zebrał całą artystyczną tradycję krzyża do reprezentowania Chrystus ukrzyżowany za nasze grzechy, jak prorokował Izajasz w swojej wizji „sługi Yavhé” (Iz. 53), ale w tym samym czasie wygranej na nich, tak aby ten, kto wierzy, mógł być zbawiony, tak jak św. Paweł obstaje przy całej swojej teologii zbawienia w liście do Rzymian.solocatecumenos.site123.me