Clicks3.4K
MILOSLAV
11
+ +++More
+

+++
bohušek
pane Pletánku, je mě vás líto, ani luteránské Valašsko vám nepomohlo zbavit se
hnoje nom
MILOSLAV
Bůh Ti žehnej anonymní Bohoušku. Nevím co s tímto videem mají luteráni společného jsou tu převážně katolíci. Já historii vidím v trochu jiném světle tehdejší cizácké panstvo chtělo Valachy připravit o svobody proto část evalgelických valachů s nadějí kolaborovala se Švédy, ale i ti by je časem o jejich výsady připravili. Vrchnost už je taková. Nenechme se v budoucnu ovlivňovat samozvanými vůdci.
bohušek
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 m
Samson1
bohoušku, já jsem chodil jako většina na Tridentskou ve školním věku, do náboženství a za náboženství a přeci jsem odpadl, dokonce Jidáš přijal z rukou Pána a přeci se mu to stalo odsouzením. Konveroval jsem po dvacítce a chodil na NOM, nebyl internet a věřili jsme, že církev má moc svazovat a rozvazovat a ve věcech víry a milostí Krista v eucharistii poznával a dostával milosti, aby člověk …More
bohoušku, já jsem chodil jako většina na Tridentskou ve školním věku, do náboženství a za náboženství a přeci jsem odpadl, dokonce Jidáš přijal z rukou Pána a přeci se mu to stalo odsouzením. Konveroval jsem po dvacítce a chodil na NOM, nebyl internet a věřili jsme, že církev má moc svazovat a rozvazovat a ve věcech víry a milostí Krista v eucharistii poznával a dostával milosti, aby člověk věřil, že Kristus je v eucharistii reálně přítomen. Sama tradice byla též hrozně zatížená, že určitě nějaká obnova byla svrchovaně nutná. Dnes jsem byl na NOM ve farnosti ráno a odpolene na latinské. Další až někdy jindy.
bohušek
milí Ládíku, jestliže někdo tvrdí že tradice je zatížena, je úplně mimo mísu a nejspíše je zatížen charismatiky
bohušek
Záleží jak to chceš chápat. Svatý František v Assisi ve své době byl poslán reformovat a obnovit rozpadající se dům Boží Církev, která zesvětštěla. Tradice dobrá a sláva, bohatství a moc, v tom smyslu i zatížená tradice @Samson1
Samson1
Bohoušku tvé tvrzení. Všechno jde vyhnat do extrému, inepřiměřené prosazování tradice, která vyvrací charismata.Jedno i druhé ve vyváženém stavu.
bohušek
😀 😀 😀 😀 😀 TROUBO
Samson1
Jinak vzpomínaný sv. František šel ve své době v moci Eliáše a byl poslán obnovit rozpadající se dům Boží, církev, která zesvětštěla. Jako laik získal následovníky, kde bylo společenství, obnova společné modlitby a tím se vlastně vrátili k prvotní církvi. Setrvávali na modlitbách a Bůh začal konat i divy, provázela je charismata. Vzniklo i společenství sv. Kláry. František ctil kněze dobré i zlé,…More
Jinak vzpomínaný sv. František šel ve své době v moci Eliáše a byl poslán obnovit rozpadající se dům Boží, církev, která zesvětštěla. Jako laik získal následovníky, kde bylo společenství, obnova společné modlitby a tím se vlastně vrátili k prvotní církvi. Setrvávali na modlitbách a Bůh začal konat i divy, provázela je charismata. Vzniklo i společenství sv. Kláry. František ctil kněze dobré i zlé, protože jim Bůh dal moc nad Kristovým tělem. Když nastaly problémy, šel do Říma a nechal si řád schválit a že Bůh předešl bylo i v tom, že Papež v něm poznal muže ze snu, který podpíral padjící chrám. No, dnes by už ani František svůj řád nepoznal.
bohušek
si švihlí sektářstvím, uvědom si to, společenství s těmito www.cho.cz/clanky/Historie-Obnovy-IV.html tě degradovalo na schizmatika
bohušek