Clicks2K

Papież na Mszy: klerykalizm jest złem, oddala od Kościoła

Krzyżak
13
(13.12.2016) Duch klerykalizmu jest obecny w Kościele także dziś, a ludzie, którzy są jego ofiarami, czują się odrzuceni, wykorzystani – to słowa Franciszka z wtorkowej homilii wygłoszonej na Mszy w …More
(13.12.2016) Duch klerykalizmu jest obecny w Kościele także dziś, a ludzie, którzy są jego ofiarami, czują się odrzuceni, wykorzystani – to słowa Franciszka z wtorkowej homilii wygłoszonej na Mszy w Domu św. Marty. Ojciec Święty mówił o roli arcykapłanów i starszych ludu. To oni decydowali o wszystkim, mieli autorytet prawny, moralny, religijny. Był to stan zastraszania i tyranii wobec ludu, a doszli oni do tego, traktując instrumentalnie prawo. Jak zauważył Franciszek, przywódcy kapłanów i starsi ludu „zapomnieli o 10 przykazaniach, które otrzymał Mojżesz” i sami tworzyli prawo, odrzucając to, które dał Pan. Ofiarą takiego działania, podobnie jak sam Jezus, pada też lud. Ludzie czują się „potępieni”,

www.youtube.com/watch
Ewangelista
Koncelebra i to poza prezbiterium... to nawet zabawnie wygląda.
sarenica and 2 more users like this.
sarenica likes this.
borgan likes this.
Brat Kamil likes this.