Clicks1.3K
Peter(skala)
1

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2020 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

“Drahé deti, na základe rozhodnutia a Božej lásky som vyvolená, aby som bola matkou Boha i vašou matkou, ale aj mojou vôľou a mojou nesmiernou láskou k nebeskému Otcovi a mojou úplnou dôveru v Neho, sa moje telo stalo kalichom Bohočloveka.

Slúžila som pravde, láske a spáse. Tak ako som aj teraz tu medzi vami, aby som vás – deti moje – apoštoli mojej lásky, pozvala byť nositeľmi pravdy; aby som vás pozvala; aby ste vy svojou vôľou a láskou k môjmu Synovi šírili jeho slová – slová spásy; aby ste svojimi skutkami ukázali jeho lásku všetkým tým, ktorí nespoznali môjho Syna.

Silu nájdete v Eucharistii, v mojom Synovi, ktorý vás sýti svojím telom a posilňuje svojou krvou.

Deti moje, zopnite ruky a v tichu pozerajte na kríž. Takýmto spôsobom čerpáte vieru, aby ste ju mohli odovzdávať; čerpáte pravdu, aby ste mohli rozlišovať; čerpáte lásku, aby ste dokázali skutočne milovať.

Deti moje, apoštoli mojej lásky, zopnite ruky, pozerajte na kríž, len v kríži je spása. Ďakujem vám.