14:57
Ľubomír Stanček - 4/14 Voľba medzi nebom a peklom 2/3 celú duchovnú obnovu a oveľa viac nájdete tu: duchovna obnovaMore
Ľubomír Stanček - 4/14 Voľba medzi nebom a peklom 2/3

celú duchovnú obnovu a oveľa viac nájdete tu: duchovna obnova