Clicks282

Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka pro pravdu a morální hodnoty

31. 5. 2015
Blíží se 600. jubileum mučednické smrti M. Jana Husa. Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto vyhlašuje českého kněze Jana Husa za Kristova mučedníka.
Před 600 lety, dne 6. července 1415, byl nespravedlivě a nečestně upálen v Kostnici. Jan Hus byl a je mučedníkem za pravdu a morální hodnoty.
Odůvodnění a vzor k následování:
Jeho smrti předcházel morální a svatý život. Skutečným důvodem jeho smrti bylo, že byl nekonformním karatelem zlořádů i v řadách církevní hierarchie. V dnešní době je pravda masově likvidována polopravdami a psychologickými manipulacemi. Dnes jsou morální hodnoty ničeny celosvětovou amoralizací, která vede k morální i fyzické degradaci jedince i společnosti. Bojovníků za pravdu a morální hodnoty, kteří by byli ochotni obětovat i život jako český mučedník Jan, je málo, téměř nejsou. To je tragedie dnešní doby. Kéž je český mučedník Jan na počátku tohoto 3. tisíciletí příkladem boje za pravdu a Boží zákony. Pravda, za níž bojoval, nebyla jen teoretická, byla to Pravda, kterou je samotný Ježíš Kristus (J 14,6). Kéž zvláště v českém národě povstanou Boží bojovníci, kteří budou následovat tohoto světce a hrdinu třeba i mučednickou smrtí.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři BKP

vkpatriarhat.org.ua/cz/

Příloha:
1) Jan Hus a reforma (2013) (vkpatriarhat.org.ua/cz/)
2) 600. Výročí mučednické smrti mistra Jana Husa (2014) (vkpatriarhat.org.ua/cz/)
3) 2015 – výročí 600 let od upálení M. Jana Husa (2014) (vkpatriarhat.org.ua/cz/)
4) ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa (2015) (vkpatriarhat.org.ua/cz/)

Zveřejnění o vyhlášení bylo dáno:
Představitelům katolické církve ve Vatikánu a v ČR
Jiným křesťanským představitelům v ČR
Prezidentu a vládě ČR
Masmédiím

vkpatriarhat.org.ua/cz/