Novus Hiacynthus
982

O nieodzownym aspekcie miłości

„Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos”.
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Wyrazem miłości Pana Jezusa do nas jest głoszenie Ewangelii, Słowa Prawdy. Pan Jezus głosił nam Ewangelię – to było wyrazem Jego miłości do nas.
Nam poleca – za swoim wzorem – miłość do bliźnich. Wyrazem naszej miłości do bliźnich jest głoszenie Ewangelii, Słowa Prawdy. Mamy głosić innym Ewangelię – to będzie wyrazem naszej miłości do bliźnich.
W czasach pomieszania powszechnego naglące i pożyteczne jest częstsze przypominanie elementarnej reguły: wyrazem miłości jest głoszenie prawdy.
O tym przypomniał Paweł VI w powszechnie bojkotowanej encyklice:
„Nihil de salutari Christi doctrina demittere praecellens quoddam caritatis erga animos genus est”.
„Wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa” (Humanae vitae, 29).
Przekazywanie integralnego depozytu wiary – depositum fidei – nieuszczuplonego, nieocenzurowanego, niezmienionego, nieprzystosowanego, niezmutowanego, okazuje się zatem wybitną formą miłości do człowieka.
W czasach pomieszania powszechnego trafne będzie dopowiedzenie: przekazywanie integralnego depozytu wiary – depositum fidei – nieuszczuplonego, nieocenzurowanego, niezmienionego, nieprzystosowanego, niezmutowanego, okazuje się aktem miłosierdzia wobec człowieka.
Integralny depozyt wiary – depositum fidei – zawiera aspekty pocieszające i wymagające. Obywa są wyrazem miłości do człowieka. Prawda nie jest opresyjna dla człowieka. Prawda jest opresyjna dla grzechu i złych duchów.
Prawda jest wyzwalająca. Pan Jezus mówi „veritas liberabit vos” – „prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Głoszenie prawdy jest wyrazem miłości.
„Wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa”.


- - -

źródło: LINK