02:14
Evanjelizacia
1.1K
✞ Priorita vzťahu Lk 10,38-42 evanjelizacia.eu Sestry mali rozličné povahy. Mária mala prirodzený sklon k pokoju a Marta k činnosti. Od prírody činné osoby ťažko rozumejú tým, čo viac kontemplujú. A …More
✞ Priorita vzťahu Lk 10,38-42

evanjelizacia.eu
Sestry mali rozličné povahy. Mária mala prirodzený sklon k pokoju a Marta k činnosti. Od prírody činné osoby ťažko rozumejú tým, čo viac kontemplujú. A naopak, viac kontemplatívne osoby sú vyrušované neustálym zhonom, prácou činných osôb. Ježiš na Marte a Márii poukazuje na potrebu spojiť oba spôsoby života: činný a kontemplatívny. Nemôže ísť o rozpor medzi modlitbou a činnosťou. To vyjadruje i heslo: „Ora et labora!“ – „Modli sa a pracuj“, ktoré by mal realizovať každý kresťan.

Ježiš nehovorí pokarhanie pre Martu a pochvalu pre Máriu preto, aby sa porovnávalo, kto je lepší a kto horší. Ježiš chce zdôrazniť zásadu: dať prednosť Božiemu slovu pred všetkým ostatným.

Marta nerobí nič zlé. Naopak, chce Ježiša a jeho sprievod pohostiť. Mária sa však pri Ježišovi stáva učeníčkou. To bolo u Židov výnimočné správanie. Rabíni vylučovali ženy z vyučovania Zákona. Ženami pohŕdali, a preto žena medzi učiteľmi nikdy nesedela. Ježiš chce povedať, že aj žena je Božie dieťa, že má právo, aby počúvala Božie slovo. Ježiš nepodceňuje prácu, ktorá zabezpečuje prirodzené potreby človeka. Chce však zdôrazniť, že pre túto činnosť sa nesmie zabúdať na duchovnú stránku.

Často nám hrozí, že aj my sa budeme správať ako Marta. Všímame si aj v duchovných veciach viac to, čo je vidieť očami, ako to, čo nie je vidieť očami, a predsa má pred Bohom veľkú cenu.
Máriina činnosť nemôže byť chápaná ako ničnerobenie. Naopak. Patrí k životu tak prirodzenému, ako aj k večnému. Martu Ježiš nekarhá, ale chce ju povzbudiť, aby nevidela len hmotné zabezpečenie.

Byť Kristovým učeníkom znamená brať vážne Božie slovo, ktoré má byť súčasťou jeho života. To slovo mení život, správanie, postoje učeníka.
Hudba: M. Podhradská