40:53
Evanjelizacia
2.2K
Ľubomír Stanček - Modlitba RUŽENCA 13/15 celé duchovné cvičenie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu I. Modlitba v našom živote, II. Modlitba ako monológ alebo dialóg?, III. Ježiš nás učí modliť sa …More
Ľubomír Stanček - Modlitba RUŽENCA 13/15

celé duchovné cvičenie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu I. Modlitba v našom živote, II. Modlitba ako monológ alebo dialóg?, III. Ježiš nás učí modliť sa ako On, IV. Ježišova škola modlitby, V. Výzva od Ježiša pre nás: Bez prestania sa modlite, VI. Príprava a sústredenosť na modlitbu, VII. Vnútorné podmienky modlitby, VIII. Vonkajšie podmienky modlitby, IX. Formy modlitby, X. „Proste a dostanete!“, XI. Ústna modlitba I., XII. Ústna modlitba II., XIII. Ruženec ako rozjímavá modlitba, XIV. Metóda a spôsob rozjímavej modlitby, XV., Patriť Ježišovi cez modlitbu

viac na tému: MODLITBA sa môžete dočítať v knihe P. Ľubomíra Stančeka - Rozprávať sa s Bohom: www.evanjelizacia.eu