Peter(skala)
2447

Keď niečo nefunguje, príčiny môžu byť dve: reakcia na o.R.Šaškoviča

Keď niečo nefunguje, príčiny môžu byť dve.
Keď niečo nefunguje, príčiny môžu byť dve.

JOZEF PREDÁČ | 27. OKTÓBER 2022

(reakcia na článok Radoslava Šaškoviča: Dilema katolíckeho manželstva/ Keď prirodzené metódy nefungujú)

Radoslav Šaškovič vo svojom článku Dilema katolíckeho manželstva/ Keď prirodzené metódy nefungujú predikuje v samotnom názve (na základe skúsenosti muža, ktorého mail použil ako podklad pre daný článok), že prirodzené metódy nefungujú, a následne pozýva uvažovať, čo s tým, pričom zahmlieva učenie Katolíckej cirkvi.

Fungujú alebo nefungujú prirodzené metódy?

S praktizovaním prirodzených metód to nie je tak, ako keď sa niekomu pokazí televízor. Nejde tu o chybu spôsobenú nejakou pokazenou súčiastkou, ktorá ho pokazí, a iným ľuďom, ktorí kúpili ten istý typ tej istej značky, prístroj funguje. Prirodzené metódy monitorujú plodnosť ženy a umožňujú rozlišovať plodné a neplodné dni spoločnej plodnosti páru. Je to systém. Ak niekto tvrdí, že prirodzené metódy nefungujú, znamená to, že buď je chybný celý systém alebo je na vine nesprávne porozumenie či používanie tohto systému. Až keď je zrejmá príčina, je možné „vynášať rozsudky“ a hľadať efektívne riešenia.

O spoľahlivosti prirodzených metód ako systému nehovorí osobná skúsenosť jedného či desiatich alebo sto párov, ale hodnotiace štúdie spoľahlivosti, ktorých serióznosť garantuje napríklad zverejnenie v karentovaných (recenzovaných, vedecky vyššie hodnotených) časopisoch, alebo odbornej medicínskej literatúre.

Symptotermálna metóda PPR (sme jej certifikovaní lektori, a preto uvádzame údaje o nej) má užívateľskú spoľahlivosť pri predchádzaní tehotenstvu 99,57 % (resp. 98,2b% , ak mali ženy styk v plodnom období s použitím bariérovej antikoncepcie). Informoval o tom v odbornom časopise Human Reproduction (22:1310-9) nemecký výskumný tím z Univerzitnej gynekologickej kliniky v Heidelbergu, pod vedením profesora Freundla a MUDr. Petry Frank-Hermannovej. Na základe 20 rokov prebiehajúcej dlhodobej prospektívnej štúdie mohli skonštatovať, že „symptotermálna metóda je efektívnou a prijateľnou metódou plánovania rodičovstva“. Tehotenský index STM (počet neplánovaných počatí u 100 žien, ktoré sa danou metódou riadili jeden rok) uvádzaný Gerhardom Martiusom a kol. v odbornej publikácii Gynekologie a porodnictví je 1,00 a obdobné údaje potvrdzujúce, že PPR nie je „vatikánska ruleta“, sú publikované aj v ďalšej odbornej literatúre napr. The Complete Guide to Fertility Awareness od Jane Knight, či Naturliche Familienplanung heute od autoriek E. Rait-Paula a P. Frank-Herrmann. Výsledky štúdií spoľahlivosti potvrdzujú, že prirodzené metódy sú legitímnym vedeckým prístupom slúžiacim na predchádzanie alebo dosiahnutie tehotenstva, tak ako to zadefinovala v roku 1988 Svetová zdravotnícka organizácia (Natural family planning: A guide to the provision of services. Geneva: WHO).

Pri spoľahlivosti 99 % hovoriť o chybovosti/ nefungovaní prirodzených metód ako systému nie je namieste. Žiadna antikoncepcia vrátane vazektómie nedokáže garantovať 100 % istotu pred neplánovaným tehotenstvom. Ak má človek podstúpiť operáciu a pravdepodobnosť úspechu zákroku je 99 %, tak je to dostatočná pravdepodobnosť na to, aby sa pre ňu rozhodol.

Rozumieť reči tela a metóde

Na to, aby sa manželia mohli spoľahnúť na vysokú spoľahlivosť PPR je potrebné správne porozumenie reči svojho tela a metódy ako takej, dôsledné vedenie záznamu príznakov plodnosti a dodržiavanie pravidiel metódy. To si vyžaduje istú námahu, ako aj prijatie zdržanlivosti v potrebnej miere. Naša skúsenosť lektorov, ktorí sprevádzajú manželov už desiatky rokov je taká, že tých 99 % je možné dosiahnuť. A aj v situáciách, keď ide o život.

Aby sme neboli len teoretici, aj my použijeme, rovnako ako autor článku, na ktorý reagujeme, reálny príklad zo života, a to skúsenosť manželov Petra a Števky, ktoré bolo uverejnené v apríli 2018 v bulletine LPP a ktoré nazvali Oslobodení od strachu:

Keď som mala 28 rokov, po štyroch rokoch manželstva a po dvoch pôrodoch mi zlyhalo srdce. Bolo to dosť ťažké obdobie, lebo náš starší syn mal vtedy tri roky a mladší len 16 mesiacov. Moja diagnóza nás dosť zaskočila, keďže dovtedy som so srdcom nikdy problémy nemala, pôrody prebehli bez komplikácií a odrazu zistíme, že moje srdce funguje na 16%. Nikto dodnes presne nezistil, z čoho ochorenie vzniklo, ale väčšina lekárov sa zhodla na tom, že ho spustil pôrod.
S manželom sme plánovali 4 - 5 detí, ale po týchto komplikáciách sme na to mohli zabudnúť. Lekári nám pri každej príležitosti zdôrazňovali, že ďalšie tehotenstvo by som vo v žiadnom prípade neprežila ani ja, ani bábätko. Tak sme sa dostali do situácie, keď sme nevedeli, čo ďalej. V oblasti morálky to máme obaja s manželom jasné, takže v tomto smere sme povoľovať nechceli a snažíme sa o to stále. Ale keďže s mojimi vedomosťami prirodzených metód (trochu som poznala hlienovú metódu) sme si nemohli byť stopercentne istí, že neotehotniem, nejaký čas sme sa rozhodli pre úplnú zdržanlivosť. Bolo to pre nás veľmi ťažké obdobie. Aj keď sme si nežnosti prejavovali a myslím, že vtedy sme prehĺbili našu lásku, obdobie úplnej zdržanlivosti bolo pre nás oboch neznesiteľné.
V tom čase som sa dozvedela od kamarátky o Lige pár páru a kurzoch STM. Poprosili sme ich, aby prišli k nám a sme im vďační, že nás naučili všetko potrebné. Aj keď som predtým mala strach a pochybnosti, či sa môžem na PPR úplne spoľahnúť (keď mi išlo o život), STM ma uspokojila v tom, že sa predsa sledujú tri symptómy, a to už je istejšie, ak sa nespolieham len na jeden. Po tom kurze (je to približne 8 rokov) som používala STM asi len rok. Pomohla mi dobre spoznať môj cyklus, ktorý je vďaka Bohu dosť ustálený. Neskôr sa mi už nezdalo potrebné naďalej sledovať všetky tri symptómy, a tak teraz používame len hlienovú metódu.
A ak mám pochybnosť, radšej ešte deň, dva počkáme, aby sme nič neriskovali. Keďže od ochorenia mám kratšie cykly (23 - 25 dní), využívame na manželské spolužitie až fázu po ovulácii, nie pred. V podstate je to aj naďalej o zdržanlivosti a sebazápore, ale keď už sa poznám, nežijeme v strachu a vieme sa spoľahnúť na PPR, že to funguje.
Chceme povzbudiť všetkých manželov v podobných situáciách, že aj keď veci vyzerajú ťažko a neriešiteľne, Otec nám ukáže svoju cestu, keď ho chceme po nej nasledovať. Dá nám prostriedky, ako to dosiahnuť (PPR), a oslobodí nás aj od strachu, ktorý pri tom prežívame.
A aj týmto svedectvom chceme vyjadriť vďaku Bohu za to, že nám s manželom ukázal cestu čistého manželského spolužitia cez PPR.


Ak sa niekomu zdá, že PPR nefunguje, radi pomôžeme každému kto má záujem naučiť sa praktizovať STM. Po absolvovaní kurzu ( on-line alebo prezenčne) ho budeme bezplatne sprevádzať a poskytovať poradenstvo dokiaľ to bude potrebovať, ako sa o tom mohli presvedčiť už stovky párov.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On nás nedovolí skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj milosť na jej zvládnutie (1 Kor, 10, 13).
Jozef a Simona Predáčovci
Hiwea
Nebudem komentovať článok a názory v ňom kňaza Šaškoviča v Postoji. Jednoducho s ním nesúhlasím a mám vážne podozrenie, že úmyselne zjednodušuje niektoré skutočnosti. Mňa však zaráža, že sa jeho biskup, resp. biskupi z KBS neozvú a nedajú túto problematiku na pravú mieru, nakoľko zjavne ide tento kňaz mimo katolícku morálku a náuku. Ale asi sa nie je čo čudovať, keď sa neozvú ani o novej …More
Nebudem komentovať článok a názory v ňom kňaza Šaškoviča v Postoji. Jednoducho s ním nesúhlasím a mám vážne podozrenie, že úmyselne zjednodušuje niektoré skutočnosti. Mňa však zaráža, že sa jeho biskup, resp. biskupi z KBS neozvú a nedajú túto problematiku na pravú mieru, nakoľko zjavne ide tento kňaz mimo katolícku morálku a náuku. Ale asi sa nie je čo čudovať, keď sa neozvú ani o novej nemeckej teológii, ktorá je presadzovaná nemeckou biskupskou konferenciou. Myslím si, že táto "pštrosia politika" sa im nepríjemne vypomstí.
Peter(skala)