no.news
8

Afrika: De fattige gjør opprør mot Bergaylio

Etter Malawi, Zambia og Nigeria har også biskopskonferansen i Ghana tatt avstand fra Frans' homoseksuelle propaganda slik den kommer til uttrykk i "Fiducia supplicans". Erklæringen ble undertegnet 21…More
Etter Malawi, Zambia og Nigeria har også biskopskonferansen i Ghana tatt avstand fra Frans' homoseksuelle propaganda slik den kommer til uttrykk i "Fiducia supplicans".
Erklæringen ble undertegnet 21. desember av biskop Matthew Kwasi Gyamfi (66) fra Sunyani, som er president for biskopskonferansen.
Biskop Kwasi påpeker at kirken ikke har myndighet til å gi en "velsignelse" som på en eller annen måte gir en form for moralsk legitimitet til homoseksuelle forhold eller seksuell praksis utenfor ekteskapet.
Nøkkelavsnittet: "Velsignelsen som ifølge erklæringen kan gis til hvem som helst, refererer til bønner som folk kan be om. For dem som befinner seg i en tilstand av synd, er bønnene ment å lede dem til omvendelse. Bønner for personer i likekjønnede forhold har derfor ikke til hensikt å legitimere deres livsførsel, men å lede dem på omvendelsens vei".
Konklusjonen er at "prester ikke kan velsigne likekjønnede parforhold". Med "Fiducia supplicans" har Frans' splittende periode nådd et nytt …More